Nackamoderaterna – moderaterna har styrt Nacka i över 50 år

Nackamoderaterna har styrt i Nacka i över 50 år. Idag har moderaterna 20 av 61 mandat i Nacka kommunfullmäktige och styr kommunen i minoritet tillsammans med C, L, Kd och stödpartiet Mp.

Nackamoderaterna har styrt Nacka i över 50 år
Nackamoderaterna har styrt Nacka i över 50 år (Photo by Andre Moura on Pexels.com)

Moderaterna röstade

Nedanför hittar du exempel på hur moderaterna har röstat i Nacka kommunfullmäktige:

Nackalistan satsar på kulturhus på västra Sicklaön

Nackalistan satsar i Nacka kommuns budget för 2024 på ett kulturhus på Kvarnholmen, Finnboda eller Henriksdal. Helst samlokaliserat med t.ex. fritidsgård som saknas för området…

Svindersvik måste skyddas även om Östlig förbindelse byggs

Länsstyrelsen har föreslagit att Svindersvik gård ska byggnadsminnesförklaras. Nackalistan instämmer och vill att skyddet också gäller vid en eventuell Östlig förbindelse över Finnboda, Trolldalen och…

Framtidsdialog får inte bli spel för gallerierna

Nacka kommun ska genomföra en framtidsdialog inför framtagningen av kommunens nya översiktsplan. Nackalistan tycker det är bra att kommunen på olika sätt försöker att involvera…

Svindersberg exploatering läggs på is

Exploateringen av grönområdet Svindersberg mellan Finntorp, Sickla och Alphyddan läggs på is. Planen var att bygga bort den uppskattade naturmiljön med flerfamiljshus, parkeringsgarage i berget…

Nackalistan för en utökning av Skarpnäs naturreservat

Nackalistan har i åratal under processen att bilda ett naturreservat i Skarpnäs konsekvent drivit frågan att grönområdet norr om Kummelnäs industriområde som omfattas av strandskydd…

Miljöpartiet röstade inte för återstart av naturskolan

På budgetfullmäktige behandlades förslaget att återstarta naturskolan i Velamsund som Nackalistan och miljöorganisationer har lobbat för. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna liksom Nackalistan har tidigare röstat ja…

Skapa en stadspark med biologisk mångfald

Nackalistan har lämnat in en motion om att de nya stadsparker som skapas skall ha en inriktning och utformning för att skydda den biologiska mångfalden…