Saltsjöbanans upphöjning – miljardprojekt klubbas igenom utan gediget underlag

I en insändare i Nacka Värmdö-Posten påpekar Nackalistan att Moderaterna och de andra tre borgerliga partierna måndag 19 juni kommer rösta igenom upphöjningen av Saltsjöbanan på pelare vid Nacka station som därmed avskaffas.

Projektets kostnader har under planeringen fyrdubblats från 280 miljoner kronor till totalt nära 1,2 miljarder kronor, varav Nacka kommuns andel är en dryg miljard.

En illustrationsbild av hur upphöjningen är tänkt att se ut
En illustrationsbild av hur upphöjningen är tänkt att se ut. (bild: Atkins)

Nackalistan sa nej till detta dyra projekt på Sicklaön när inriktningsbeslutet togs i fullmäktige 2022. Vi ville först se vad projektet kommer att kosta skattebetalarna och varifrån pengarna kommer. Därför blev vi överraskade av att alla kostnader inte heller nu finns med, när genomförandeavtal ska ingås med Region Stockholm. 

Varken livslängd, driftskostnader, avskrivningar eller räntor finns med på den järnvägsbro som kommunen ska äga och underhålla i stället för dagens spår, som regionen äger.

Nackalistan anser inte att det är ansvarsfullt att ingå avtal utan gediget underlag. Utöver att redovisa ovanstående kostnader har vi krävt att ett nollalternativ ska utredas, det vill säga: vilka konsekvenser skulle det få om kommunen avstod från miljardprojektet? Finns det alternativ som en tvärgående bro eller tunnel? En risk- och konsekvensutredning bör också göras, där ekonomiska, tidsmässiga och andra risker som t ex buller från tåget belyses.

Läs hela insändaren i Nacka Värmdö Posten

Mikael Carlsson, oppositionsråd, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Mikael Carlsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Oppositionsråd
Bor i Boo.
Tel. 073-0659786
mikael.carlsson@nacka.se

Läs mer…

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Kristina Tina Granlund, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Kristina “Tina” Granlund

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilekonom, researcher.
Bor på Sicklaön.
Tel. 070-6435794
kristina.granlund@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: