Älgö

År 2011 beslutade dåvarande M-ledda majoriteten i Nacka kommun om detaljplan med kommunalt huvudmannaskap för Älgö trots att 92 % av Älgöborna önskade behålla ett enskilt huvudmannaskap. De vägkostnader som uppstod på Älgö på grund av detta blev ca 300 000 – 400 000 kr per fastighet.

Visserligen subventionerade kommunen delar av kostnaden i Älgö, men många fastighetsägare med begränsade tillgångar blev ändå tvungna att flytta ifrån sin älskade skärgårdsö.

Jollar i Älgö, Nacka kommun
Jollar i Älgö, Nacka kommun

Älgös vägar av överdriven standard

Hela vägprojektet på Älgö har kantats av stora problem, bland annat med dåligt genomförda upphandlingar med bland annat entreprenörer som gick i konkurs. Många invånare kritiserade de överdrivet påkostade vägarna, där arbetet samtidigt inte alltid var väl genomfört. En del av vägen rasade i en kurva och fick återuppbyggas till dyra kostnader.

Nackalistan motionerade om att i takt med att fler invånare flyttar till Älgö och i samband med vägutbyggnaden så behöver de urusla bussförbindelserna förbättras, speciellt på kvällar. Det gick igenom i det blygsamma formatet med några fler turer varav någon mer på kvällen.

Småbåtshamn på Älgö i Nacka kommun
Småbåtshamn på Älgö i Nacka kommun

Älgös skärgårdskaraktär ska bevaras

Nacka beslöt för ett antal år sedan att Älgös skärgårdskaraktär ska bevaras och värnas. Detta kräver ett aktivt miljötänkande där nybyggandet sker varsamt, och busstrafik och VA utvecklas. På senare år har mycket stora villor byggts på ett okänsligt sätt och områden förtätats, ofta till priset av söndersprängda berg och fällda träd.

Det finns glädjande nog också exempel på motsatsen då nya hus byggs som är väl anpassade till omgivande natur.

Förändringar har gjorts på ön t ex vad gäller parkeringar, där invånarna har haft många kritiska synpunkter. En hårt kritiserad telemast byggdes mitt i Älgös allra finaste natur på toppen av ett berg, trots ett kompakt motstånd av en majoritet Älgöbor. Allt detta får sociala konsekvenser för ön: bland annat förlorar många förtroendet för politiken, då löften inte hålls och vad majoriteten av de boende vill ignoreras.