Framtidsdialog får inte bli spel för gallerierna

Nacka kommun ska genomföra en framtidsdialog inför framtagningen av kommunens nya översiktsplan. Nackalistan tycker det är bra att kommunen på olika sätt försöker att involvera kommuninvånare, föreningslivet och näringslivet i framtagandet av den nya översiktsplanen.

Det ligger också i linje med Nackalistans motion Fördjupad medborgardialog i planprocessen.

Nackalistan vill även att transparens ska råda vid sammanställningen av de inkomna synpunkterna, så att eventuella slutsatser och beslut utifrån dessa kan härledas till källan.

Fattade beslut gäller…

Namnet Framtidsdialog kommer att skapa förväntningar hos medborgare att politiker och tjänstemän lyssnar. I tjänsteskrivelsen står det att ”redan fattade beslut gäller”, vilket skulle kunna begränsa möjligheten till dialog och möjligheten till att bli hörd.

Seniorer från Finnbodaberget uppvaktade politiker om hiss ner till Finnboda
Seniorer från Finnbodaberget uppvaktade politiker om hiss ner till Finnboda

Trolldalen bevis för att dialogen inte fungerar

Detaljplanen för Henriksdalsbacken är ett bra exempel där rekordmånga 1 600 privatpersoner och föreningar lämnade yttranden under samrådet med budskapet att de inte vill att Trolldalen ska exploateras.

Men redan någon vecka efteråt förklarade man från Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna) håll att man kommer ignorera det önskemålet. Och efter valet förklarade även Miljöpartiet att man kör över Henriksdal- och Finnbodabornas vilja.

Konstantinos Irina, ledamot i Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Konstantinos “Trolldalen” Irina

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Ledamot i Nackalistans styrelse
Chef för digital kundupplevelse.
Bor i Saltsjöqvarn
konstantin.irina@gmail.com

Läs mer…

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: