Sicklaön

Sicklaön med en bra blandning av bostäder & natur kommer utifrån tunnelbaneavtalet att omvandlas till tät stad med mycket mindre natur, mer trafik och få mötesplatser för lokala kultur- och föreningslivet.

Nacka Forum på Sicklaön
Nacka Forum på Sicklaön

Nackalistan har röstat mot t-baneavtalet

Övriga partier i Nacka kommunfullmäktige har 2014 röstat för ett tunnelbaneavtal som har satt igång en snabb och rejäl förtätning av denna kommundel. Nackalistan var enda partiet som röstade mot t-baneavtalet.

Anledningen är att det inte fanns någon risk- och konsekvensanalys. Analysen tillkom i efterhand, vilket vi tycker är en dålig förutsättning för att fatta ett välgrundat beslut.

Däremot är inte Nackalistan emot en tunnelbanelinje i sig, till Nacka och gärna på sikt vidare till Orminge och Boo. Beslutet om tunnelbana är ett faktum där en majoritet av partierna har varit positiva till avtalet och dess följder.

Svindersviksbron mellan Kvarnholmen och centrala Nacka
Svindersviksbron mellan Kvarnholmen och centrala Nacka

Västra Sicklaön – allt tätare med mindre natur

Västra Sicklaön är på gång att omvandlas till en tätbebyggd stad, en fortsättning på Södermalm och Sjöstaden i Nacka. Det är speciellt märkbart på Kvarnholmen. Men det finns långt gångna planer att förtäta Finnboda, Finnberget, Finntorp, Saltsjöqvarn och Henriksdalsringen. Nackalistan vill bl.a.

  • Ha ett bibliotek, kultur- och föreningslokaler på Kvarnholmen och / eller Henriksdalsringen
  • Att naturen runt Svindersviken inkl. Ryssbergen, Svindersberg, Trolldalen, södra Finnberget och östra Kvarnholmen blir ett naturreservat.
  • Hitta en lösning på ökande trafiken på Kvarnholmsvägen med växande trafikstockningar, buller, fortkörning och osäkra övergångsställen.
  • Ha en hiss mellan Danvikshem och Finnboda för seniorerna.
  • Inrätta en idrottspark vid Sicklavallen
Nya Gatan i Centrala Nacka
Nya Gatan i Centrala Nacka

Centrala Sicklaön – Nackas hjärta

Centrala Sicklaön skulle kunna kallas Nackas hjärta. Här ligger kommunhuset, Nacka gymnasium med sina drygt två tusen elever, Nacka IP och köpcentrumet Nacka Forum. Nacka IP, som länge varit ett viktigt nav för idrotten i Nacka, kommer till stora delar att bebyggas med bostäder.

Villor vid Skurusundet
Villor vid Skurusundet

Östra Sicklaön – nej till avgifter på Skurubron & ja till Skuruparkens naturreservat

Även om det mesta händer i centrala eller västra delen av Sicklaön i samband med tunnelbanans intåg är en hel del på gång också i den östra delen. Nackalistan är

  • För att Skuruparken blir naturreservat.
  • Mot avgifter på nya Skurubron.

Nackalistans senaste initiativ för Sicklaön