Älta

Älta omgärdas av skog och berg, som till stora delar är naturreservat. Bebyggelsen består mest av småhus och radhus, de flesta i trä. I Älta centrum finns flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter. Älta har anor från sekelskiftet 1900, men den största delen av bebyggelsen har tillkommit de senaste 50 åren.

Älta Kulturknut i Nacka kommun
Älta Kulturknut i Nacka kommun

Älta är ett lugnt bostadsområde med nära till både naturen och till storstaden. Det är en “sovstad” med få arbetsplatser, vilket gör att de flesta vuxna dagligen pendlar med buss, bil eller cykel till arbetet. Även gymnasieelever och många högstadieelever pendlar med buss till övriga Nacka, Tyresö och Stockholm stad.

Många ältabor är intresserade av natur, friluftsliv och idrott, t ex har Älta IF sektioner inom ishockey, konståkning, innebandy, handboll och fotboll.

Älta i Nacka kommun
Älta i Nacka kommun

Älta centrum behöver rustas upp & utökas

Älta centrum är med sina 50 år på nacken i stort behov av upprustning. En ny inflyttningsvåg stundar då först Ältadalen (gamla grusgropen) bebyggs med radhus och sedan Älta centrum med flerbostadshus och nytt centrumkvarter. Många nyinflyttade är unga familjer och Älta har förhållandevis många barn under 18 år.

Från Älta är det ganska långt till de närmsta samhällena Tyresö centrum (ca 4 km) och Sickla (ca 8 km). Därför finns det behov av vårdcentral, apotek, äldreboende, idrottsplats, fotbollsplaner, ishall, bibliotek, kulturhus, matbutiker, föreningslokaler, restauranger, kafé, postombud, frisör, skolor, förskolor, musikundervisning, kyrkor, drivmedelsstation, kretsloppscentral, gym, utegym, hundrastgård, badplats, kommunala lekplatser mm i Älta.

Det finns även önskemål om bl a idrottshallar, simhall, friidrottsytor, ridstall/ridskola, ny högstadieskola, motionsspår, festlokal, festplats, torghandel, kanotuthyrning, kvarterskrog, tandläkare, kontorshotell, cykelreparatör och en centralt belägen park. Att utveckla Älta, inte minst Älta centrum, skulle minska antalet resor och bilberoendet, och ytterligare öka gemenskapen, den så kallade “Ältaandan”.

Konkret vill Nackalistan:

 • Utreda behov av parkering för boende och besökare
 • Utreda möjlighet att ta skydd under tak i centrum
 • Bygga husen så att innergårdarna får mer solljus
 • Öppna upp ett etage mellan bibliotek och kulturhus vilket ökar tryggheten för såväl besökare som personal
 • Skapa ytor för studieplatser och läsesal i biblioteket

Ambitiöst program

Nackalistan har samlat förslag och synpunkter från boende och näringsidkare i Älta. Här vill vi:

 • fortsatt investera i/underhålla befintliga skolor, idrottsanläggningar, parker, välfärdslokaler
 • förnya planen för Älta centrum med ett tryggt, trivsamt och bilfritt torg med restauranger, butiker, kultur- och folkliv
 • bygga nya större lokaler för kultur, bibliotek, fritidsgård och föreningsliv intill torget, i samråd med lokala föreningar och aktörer
 • bygga moderna, fullstora idrottshallar och fler lokaler för Ältaidrotten
 • utöka kapacitet för skolor och förskolor i takt med befolkningsökningen
 • lokalisera nytt äldreboende och seniorlägenheter centralt
 • införa lokala fältassistenter och kommunala poliser
 • bygga varsamt, gärna i trä och med solceller, utan onödiga sprängningar och förstörande av naturmiljöer
 • infrastruktur såsom gator, elledningar, dagvattenrening, skolor mm ska byggas färdigt i samma takt som nya bostäder
 • skydda Älta våtmark från exploatering och istället utveckla en våtmarkspark som renar dagvatten, gynnar biologisk mångfald och tillskapar en centralt belägen park
 • genomföra åtgärdsplanen för Ältasjön så att den uppnår god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv
 • bevara existerande grönområden och undvika att bygga på naturmark
 • ställa krav på SL att utöka turtätheten för busslinje 801 och 840, samt införa en direktbuss till centrala Stockholm i rusningstid.
 • ställa krav på Trafikverket att bygga om Ältavägen till en säker och framkomlig väg för fotgängare, cyklister och bilister

Nackalistans senaste initiativ för Älta