Äldrefrågor

Vi måste lyssna till de äldres synpunkter så att individuella behov får styra boende, aktiviteter och service. Äldre personer i hög ålder ska själva ges möjlighet att välja servicenivå utan biståndsbedömning av en tjänsteperson. De som vårdar sina anhöriga ska ges ordentlig avlastning och stöd, samt ekonomisk kompensation för vården.

two adult women beside each other
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Kvaliteten följs upp genom kontroller

Boenden och service riktade mot äldre ska genomgå årliga kvalitetskontroller. Kontrollerna ska ske i nära samverkan med de äldre och med möjlighet för anhöriga och personal att ge synpunkter.

Kommunen ska ha en aktiv uppföljande roll med kvalitet som avgörande faktor för etablering och verksamhet. Boendena ska ha tillräckligt med nattpersonal. Vård- och hemtjänstpersonal ska kontinuerligt få utveckla sin kompetens.

Mat som distribueras och serveras de äldre i boenden och i hemmen ska i möjligaste mån vara ekologisk, tillagas nära, samt vara välsmakande och näringsrik.

Senior- och äldreboenden

Nacka har relativt få boendeplatser för seniorer och äldre. Äldre som har stora vårdbehov måste ges möjlighet att bo i äldreboenden/servicehus om de önskar. Det bör finnas äldreboenden i alla större kommundelar och fler seniorbostäder behöver skapas i centrala lägen – nära kommunikationer, handel och kultur.

Kommunal mark bör upplåtas till låg kostnad för att stimulera byggande av billiga bostäder åt äldre. Byggandet bör ske där det finns närhet till kommunikationer och service.

Nackalistan vill satsa på äldres behov av aktiviteter och sociala kontakter. Det ska finnas tillgång till variation oavsett boendeform i alla större kommundelar. Här har föreningslivet en stor och viktig uppgift som kommunen kan stödja.

Nackalistans initiativ inom äldrefrågor