Aktuellt

Här hittar du i datumordning senaste nytt från Nackalistan med pressmeddelanden, dagsaktuella kommentarer, initiativ i kommunfullmäktige, nämnder och utskott, politiska krav, interna aktiviteter m.m.

Skutviken i Skogsö naturreservat är (tillfälligt?) räddad

Skutviken i Skogsö naturreservat öster om Fisksätra vid Lännerstasundet är räddad, i alla fall för den här gången. Småbåtsvarvet i Skutviken har funnits sedan 1930-talet. Varvet hette tidigare Stäkets varv…

21 september: Demonstrera mot exploateringen av Trolldalen

Välkommen 21 september, klockan 18:00 till nätverket Bevara Trolldalens demonstration mot exploateringen av denna fantastiska skog mellan Henriksdal och Finnboda. Trolldalens mest bostadsnära och tillgängliga del (c:a 1 ha 8…

Tack för alla trevliga samtal på Kvarnholmens dag!

Kvarnholmens dag, 16 september var avslutningen på Nackalistans kampanjvecka ett år efter valet. Det blev många trevliga samtal möten med boende i Älta, Fisksätra, Forum & Sickla. 40 deltagare på…

Flyttkedjor är inte lösningen på bostadsbristen

Det var en närmast surrealistisk upplevelse att på fullmäktige höra flera företrädare för den styrande Alliansen hänvisa till flyttkedjor som lösningen på Nackas bostadsförsörjning. Det saknas belägg i forskningen för…

Träffa oss i Älta, Fisksätra, Forum & Sickla

Det har gått ett år sedan Nackalistan blev kommunens tredje största parti. Hur gick det sedan dess? 11 – 16 september kan du träffa Nackalistans företrädare på fem olika ställen…

Kvarnholmens dag – vandra med oss 16 sep runt Svindersviken

Kvarnholmens dag återkommer 16 september efter nångra års paus. Följ med på Nackalistans natur- & kulturvandring runt Svindersviken på Kvarnholmens dag. Befolkningen på västra Sicklaön ska fram till 2040 fördubblas…

Angiverilagen – Nackalistan säger nej till angiverilagen

Angiverilagen eller anmälningsplikten som det officiellt heter gick regeringen och Sd vidare med i ett utredningsdirektiv i veckan. Vad är angiverilagen? Angiverilagen eller anmälningsplikten skulle göra anställda inom exempelvis vård,…

Tack för härliga Internationella Festen!

Grattis till arrangörerna Fisksätra Folkets Hus för den lyckade Internationella festen som Nackalistan och hundratals Fisksätrabor deltog i. Tack alla som kom fram till Nackalistans företrädare för att diskutera vilka…

Svindersvik måste skyddas även om Östlig förbindelse byggs

Länsstyrelsen har föreslagit att Svindersvik gård ska byggnadsminnesförklaras. Nackalistan instämmer och vill att skyddet också gäller vid en eventuell Östlig förbindelse över Finnboda, Trolldalen och Svindersviken. Svindersvik gård byggdes av…

Internationella Festen i Fisksätra – fira med oss 19 augusti!

Internationella Festen i Fisksätra hålls 19 augusti efter några års uppehåll. Möt Nackalistans politiker på Internationella Festen. Internationella Festen i Fisksätra hölls 1974 för första gången varje sommar fram till…

Katarina Taikon torg blir av efter Nackalistans initiativ

Katarina Taikon torg föreslogs i ett medborgarinitiativ av boende på Henriksdalsringen. Politikerna godkände förslaget men kommunens skyltning har dröjt länge. Namnberedningen och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om att gå vidare…

Framtidsdialog får inte bli spel för gallerierna

Nacka kommun ska genomföra en framtidsdialog inför framtagningen av kommunens nya översiktsplan. Nackalistan tycker det är bra att kommunen på olika sätt försöker att involvera kommuninvånare, föreningslivet och näringslivet i…

Ny cykelstrategi behövs i Nacka för bättre cykling

För att uppfylla det kommunala målet om ökad cykling måste Nackas cykelvägar göras breda, raka och säkra samt underhållas året om. Med stöd i en ny cykelstrategi. Trots avsaknad av…

Nackalistan vill inrätta idrottsråd

Nackalistan ställer sig bakom motionen om att inrätta ett idrottsråd i Nacka. Det finns ett stort behov för kommunen att förbättra sin dialog med idrottsföreningarna. Inte minst med Rädda Nackaidrotten…

Finnberget: Lös trafik & buller när 1900 bostäder byggs

På södra Finnberget, Gäddviken och Hästholmssundet ska 1900 nya bostäder byggas. Sanering av mark & vatten, trafiksituationen, buller från Värmdöleden m.m. är några viktiga punkter som måste lösas. “Nackalistan ställer…

Laddar in …

Något gick fel. Ladda om sidan och/eller försök igen.