Mål och budget

Nedanför hittar du Nackalistans förslag till mål & budget för Nacka kommun. Vi har stora ambitioner inom miljö, klimat, minskad exploatering, fritid, kultur och idrott, skola, äldrevård och demokrati.

Mål och budget för 2023

Nackalistans budget för 2023 innebär höjd ambition inom miljö och klimat, minskad stadsbyggnad/markexploatering samt ökad välfärd. Nackalistans budget för Nacka kommun kan: För att kunna göra det höjer vi kommunalskatten…

Mål och budget för 2022

Nackalistan vill ta krafttag mot klimatkrisen, bevara skogar och grönområden för framtida generationer, låta fältassistenter jobba aktivt för att förhindra att unga hamnar snett och att kommunala poliser jobbar relationsskapande…

Nackalistans mål och budget 2021

För år 2021 presenterar Nackalistan en budget där klimatet, välfärden, brottsbekämpning och stadsbyggnad sätts i fokus. Klimatet, därför att det är vår tids ödesfråga där bekämpning mot klimatförändring måste genomsyra…