Nacka kommuns olika delar ska behandlas lika

Nacka kommuns delar är lika stora som eller större än de flesta kommuner i landet. Nackalistan vill därför i Nackas samtliga kommundelar satsa på mötesplatser, skolor, kulturhus, bibliotek, fritidsgårdar, idrott, bad och parklekar oavsett om det är Sicklaön, Orminge, Boo, Fisksätra, Saltsjöbaden, Älgö eller Älta.

När Nacka kommun växer behöver vi också fler idrottsytor, utegym och infartsparkeringar, men också kommersiell service av olika slag, t.ex. lokaler för småföretag, samt även senior-/äldreboenden och bra lokala centrum.

Fisksätra sporthall i Nacka kommun
Fisksätra sporthall i Nacka kommun

Nacka kommuns områden med stört behov ska prioriteras

Utveckling och gemenskap uppstår när människor med olika idéer och bakgrund träffas. Därför behövs mötesplatser som är öppna och trygga för alla.

Nackalistan har lyckats påverka så att det har blivit ett populärt Folkets hus i Fisksätra och ett kulturhus i Älta. Vi arbetar nu bland annat för att Ältas bibliotek och kulturlokaler ska expandera för att kunna möta befolkningsökningens behov, samt för bibliotek och mötesplatser i Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen där gemensamhetslokaler helt saknas.

Nackas näringsliv är medskapare

Dagens och morgondagens välfärd kommer att behöva fler kreativa och engagerade aktörer, företag, föreningar och volontärer för att lyckas bibehålla en god kvalitet. Alla kan bidra till det goda samhället.

I Nacka kommun finns det många framgångsrika små och stora företag, och de kan bli ännu fler.

Finntorp centrum i Nacka kommun
Finntorp centrum i Nacka kommun

Alla medborgare i Nacka kommun ska behandlas lika

Avgifter för väg- och VA-utbyggnader i Boo och på Älgö är ett exempel på när likabehandlingsprincipen inte följts. Småfastighetsägare i Nacka kommuns andra har sluppit att betala den extraskatt som vägavgiften i realiteten är. Nackalistan har sedan start arbetat emot detta.

Hur vill Nackalistan bygga?

Nacka kommun ska byggas med bibehållande av skärgårdskaraktär och grönområden. Det innebär att spara på naturområden och använda sig av ekosystemtjänster och miljövänligt byggande. Fler hus byggs i trä och färre i betong.

Vi behöver ha ytbeläggningar i form av grus och annat material som inte är hårdgjort, för mer genomsläpplighet och naturlig dagvattenrening. Vi vill se större ljusa gårdar med växtlighet där barn kan leka, fler solceller på taken och etablering av torghandel.

Nybyggnationerna ska i högre grad än idag anpassas till befintlig och gammal arkitektur utan att nödvändigtvis exakt följa den. Takten för byggnationen ska vara så att trafikkaos inte uppstår under längre perioder.

Norra kajen på Kvarnholmen i Nacka kommun
Norra kajen på Kvarnholmen i Nacka kommun

Vår vision för Nacka kommuns olika delar

Sicklaön

Övriga i partier i Nacka kommun har röstat för att Sicklaön, och här speciellt västra Sicklaön, ska bli tät stad. Nackalistan valde som enda parti att rösta emot t-baneavtalet 2014 då det inte fanns någon risk- och konsekvensanalys. Läs mer om vår vision för Sicklaön…

Orminge

Orminge är det största området med flerfamiljshus i Boo. Läs mer om vår vision för Orminge…

Boo

Nackalistan arbetar för en varsam utbyggnad av Boo för att bevara områdets unika natur- och kulturvärden. Läs mer om vår vision för Boo…

Fisksätra

Fisksätra är Nackas mest internationella kommundel och har den största mångfalden. Läs mer om vår vision för Fisksätra…

Saltsjöbaden

Saltsjöbaden började utvecklas som samhälle vid 1900-talets början. Läs mer om vår vision för Saltsjöbaden…

Älgö

Trots att 92 % av älgöborna önskade behålla ett enskilt huvudmannaskap beslutade borgerliga majoriteten om kommunalt huvudmannaskap för Äldö. Läs mer om vår vision för Älgö…

Älta

Älta är ett samhälle med nära 13.000 invånare utspritt längs Älstasjöns östra sida. Läs mer om vår vision för Älta…