Svindersvik måste skyddas även om Östlig förbindelse byggs

Svindersvik gård, huvudbyggnad

Länsstyrelsen har föreslagit att Svindersvik gård ska byggnadsminnesförklaras. Nackalistan instämmer och vill att skyddet också gäller vid en eventuell Östlig förbindelse över Finnboda, Trolldalen och Svindersviken.

Svindersvik gård byggdes av familjen Grill

Svindersvik gård uppfördes på 1740-talet som sommarbostad åt köpmannen Claes Grill och hans familj. Sommarnöjet byggdes enligt ritningar av arkitekten Carl Hårleman och räknas som en av Sveriges bäst bevarande rokokoanläggningar.

Anläggningen ägs idag av Nordiska Museet. Här ingår inte bara huvudbyggnaden utan även

  • köksflygel
  • tegelpaviljong
  • trädgårdsmästarbostad
  • brygghus som nyttjas av populära matcaféet Svindersviks brygghus
  • slottspark med knotiga äppelträd och fina svindersviksrosen
  • samt idyllisk allé.

Villa Kullen intill har tidigare sålts vidare till privatpersoner.

Svindersvik gårds berömda trädgård
Svindersvik gårds berömda trädgård

Svindersviks natur & kulturmiljö hotas av stadsbyggen

Redan när Värmdöleden byggdes i skiftet mellan 1960- och 1970-talet offrades en del av Svindersviks trädgård och parkanläggning samt vinterträdgård. Här får vi inte heller glömma att Värmdöleden skär av gården från övrig stadsbebyggelse och skapar en bullrig miljö.

Nu hotas uppskattade natur- och kulturmiljön i Svindersviken på nytt. Alliansstyrda kommunledningen har initierat ett antal stadsbyggen runtom Svindersviks sommarnöje som kommer ändra vyn från / till sommarnöjet men också landskapet runtomkring som är en del av upplevelsen:

Dels ska miljöerna norr om Svindersviks gård exploateras, däribland Trolldalen på Henriksdalsberget, södra Finnberget och Gäddviken. Dels ska miljöerna söder om sommarnöjet bebyggas, däribland Ryssbergen och Svindersberg (pausat för närvarande).

Nackalistan har därför föreslagit att Svindersviken borde bli ett sammanhängande naturreservat. Förslaget röstades dock ner av styrande Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna), deras stödparti Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Svindersviken med Trolldalen till vänster och Operans ateljéer i bakgrunden
Svindersviken med Trolldalen till vänster och Operans ateljéer i bakgrunden

Länsstyrelsen vill långsiktigt skydda Svindersvik gård

Länsstyrelsen har inkommit till Nacka kommun med förslaget att byggnadsminnesförklara sommarnöjet genom skyddsbestämmelser för området och byggnaderna.

Av skyddsbestämmelserna, vilket även inkluderar marken runtomkring byggnaderna, framgår att byggnadsminnet ska vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska värden inte minskar samt att skyddsområdet inte ytterligare får bebyggas.

För huvudbyggnad och övriga byggnader gäller att de inte får rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.

Karta över byggnadsminnet Svindersvik (röd linje) samt tillhörande skyddsområde (svart linje och skrafferat)
Karta över byggnadsminnet Svindersvik (röd linje) samt tillhörande skyddsområde (svart linje och skrafferat)

Nackalistan vill skydda Svindersvik – även mot Östlig förbindelse

Inom s.k. Sverigeförhandlingen utredde man fram till 2017 en dragning och finansiering av billeden Österleden eller Östlig förbindelse. Förhandlingen avbröts då det saknades finansiering (ca 30 miljarder kronor). Den mest troliga dragningen som analyserades var att Österleden skulle korsa Danvikshem, Finnboda, Trolldalen och Svindersviken.

En dragning av Österleden via Svindersviken skulle i någon form ytterligare störa natur- och kulturmiljön både under byggtiden (t.ex. sprängningar, transporter, stenkross, avspärrningar, etableringsanläggningar m.m.) och efter byggtiden (t.ex. ventilationstorn, tunnelmynningar, inmatning av ännu mer biltrafik på Värmdöleden etc.).

Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) och Socialdemokraterna har i svaret till Länsstyrelsen skrivit att de inte vill att skyddsbestämmelserna ska gälla en potentiell dragning av Österleden:

…skyddsbestämmelserna [ska] inte utgöra hinder för anläggande av Östlig förbindelse som är utpekad som riksintresse för framtida vägar.

Förslag till yttrande, Nacka kommun, 2023-06-09

Därmed tappar Länsstyrelsens byggnadsminnesförklaring en stor del av sin kraft. Nackalistan vill att det stärkta skyddet för Svindersviks sommarnöje även gäller en framtida Östlig förbindelse:

Vi anser inte att Östlig förbindelse ska tillåtas att påverka sommarnöjet Svindersvik, oavsett om leden byggs eller inte. Eventuella ventilationsrör och byggtunnelmynningar får i så fall placeras i mindre känsliga lägen.

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan
Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: