Endast Nackalistan ifrågasätter miljardprojektet Mötesplats Nacka

På måndagens fullmäktigemöte behandlades Mötesplats Nacka. Endast Nackalistan reserverade sig mot beslutet eftersom det trots miljardinvesteringar saknas tillräckligt beslutsunderlag.

Värmdöleden i höjd med Nacka Forum
Värmdöleden i höjd med Nacka Forum

Vad är Mötesplats Nacka?

Projektet innebär att motorvägen 222 /Värmdöleden flyttas 50 meter norrut i höjd med Nacka Forum och däckas över i c:a 300 meter.

Det ska anläggas park ovanför motorvägen och byggas flera bostadskvarter vid sidan av överdäckningen.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade 19 september 2023 att göra en markanvisning i tidigt skede till Skanska. Byggherren blir ankarbyggherre och ska ta fram ett förslag till detaljplan i samarbete med kommunen

Otillräckligt beslutsunderlag

Nackalistan ser fördelar med Mötesplats Nacka men anser att det behövs bättre beslutsunderlag för ett projekt sim kostar miljarder och som kommer påverka trafiken i en kommun där det redan byggs på mångaställen.

Vi saknar bland annat:

  • genomgång av alternativa lösningar
  • temporär lösning 2030–3035
  • kostnadskalkyler – kostnader kan lätt dra iväg med inflation och stigande råvarupriser. Se bara hur det gick för upphöjningen av Saltsjöbanan.
  • framkomlighets- och trafikprognoser
  • riskanalyser
  • miljö- och klimatpåverkan.

Endast Nackalistan reserverade sig mot beslutet

Vi yrkade i kommunfullmäktige i första hand på återremiss. I andra hand yrkade Nackalistan avslag p g a oklarheter enligt ovanstående återremissyrkande.

Återremissyrkandet föll och beslutet röstades igenom. Ingen av de övriga partierna; M, KD, L, C, MP, SD, S eller V biföll återremissyrkandet eller yrkade avslag mot beslutet.

Nackalistan reserverade sig emot beslutet.

Voteringsresultat för Mötesplats Nacka

Nackalistans medlemmar bestämmer

Beslutet att yrka på återremiss togs enhälligt av Nackalistans möte på budgetkonferensen i lördags.

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: