Fisksätra

Fisksätra är Nackas mest internationella kommundel och har den största mångfalden. Det är en “mogen” förort där många med utländsk bakgrund kom för någon generation sedan och har sett barn och barnbarn växa upp här.

Fisksätra
Fisksätra

Vi som bor i Fisksätra tycker att här är som en by – även om inte alla känner alla, så känner de flesta igen varandra och kan hitta någon koppling sinsemellan.

Vi i Nackalistan vill utveckla och stärka Fisksätra ytterligare, varsamt och i samråd med de boende.

Ungdomar med olika bakgrunder tar en paus från skolan
Photo by kat wilcox on Pexels.com

Fler bostäder och upprustat centrum

Stena fastigheter har planer på att bygga ut Fisksätra med fler lägenheter på parkeringsplatserna. Detta bör ske i nära samråd med människorna som redan bor här, utan att förstöra det unika med Fisksätra och det som präglar området.

Nackalistan hade föredragit att Stena fastigheter börjat med att planera de södra parkeringarna, där de nya byggnaderna inte blir lika iögonfallande som på de norra parkeringarna mittemot Saltsjöbanan. Fisksätra är ett välplanerat område som borde bevaras.

Fisksätra Centrum måste rustas upp och moderniseras med mer service så att den blir mer attraktiv för besökare och så att fler affärsidkare vill hyra lokaler där. Kommunens närvaro bör öka i form av ett medborgarkontor med bl a  socialtjänst och vägledning in i arbetslivet.

Bussterminal i Fisksätra
Bussterminal i Fisksätra

Fisksätra förtjänar egna skolor

Ett samhälle som Fisksätra behöver sammanlänkande ställen som en skola, där barnen lär känna varandra och växer upp tillsammans. Först lades högstadiet i Fisksätraskolan ned 2011, sedan lades hela skolan ned med kort varsel våren 2019.

Nu sätter många sitt hopp till att Viktor Rydbergskolan ska lyckas att driva skolan framgångsrikt. Men inte heller stiftelsen VR har någon mirakelmetod, utan ansåg precis som tidigare (kommunala) skolledningar att det behövdes mer resurser. Majoriteten har gått dem till mötes, men det återstår att se om stödet blir långvarigt.

Samtidigt hotas nu gamla Alléskolan (senast Akademiska skolan) att rivas till förmån för bostäder. Marken är såld till Rikshem. Där finns dock skyddsrum vars funktion nu måste lösas eller ersättas på något sätt. Och med tanke på mängden barn behöver Fisksätra ha åtminstone två skolor. 

Fisksätra sporthall i Nacka kommun
Fisksätra sporthall i Nacka kommun

Nackas nya simhall borde ligga i Fisksätra

Sedan marinan byggdes ut med 500 nya båtplatser i närheten av den befintliga stranden på Fisksätra holme har oro väckts över kvaliteten på badvattnet och botten vid Fisksätra holme.

Nackalistan anser det självklart att Fisksätraborna ska ha goda badmöjligheter. När simhallsfrågan var på agendan sommaren 2015 var Nackalistan det parti som arbetade mest intensivt med opinionsbildningen.

Vi tycker att det är naturligt att simhallen ska ligga i här där 8.000 personer skulle få gångavstånd, där det är nära till tåg- och bussförbindelser, samt där folkhälsan verkligen behöver ett lyft. Dessutom bor det väldigt många barn och vuxna i Fisksätra som inte är simkunniga. De skulle gynnas av närheten till badet. Simhall i Fisksätra stöddes bland annat av Stena fastigheter, Hyresgästföreningen samt av museet Hamn. Tyvärr förlorade förslaget med en enda röst i kommunfullmäktige i september 2015.

Inte heller ersättningsbassängen förlades till Fisksätra, utan även den ligger i närheten av det gamla Näckenbadet. Nu är simhallsfrågan åter aktuell sedan Tagehus, den entreprenör som vann kommunens upphandling, beslutat att dra sig ur avtalet om offentlig-privat-samverkan (OPS). De fick inte banklån. Kan det vara för att banken också insåg att tomten där Näckenbadet ligger är osedvanligt olämplig för att bygga en simhall på, och att det därför blir svårt att få god ekonomi i verksamheten?

Vi i Nackalistan förvånas över den kortsiktighet som präglat Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiets syn på simhallsfrågan. Vi vill att frågan lyfts upp på agendan igen. Gör om och gör rätt!

Nackalistans senaste initiativ för Fisksätra