Fisksätra förtjänar simhall, skolor & upprustat Fisksätra centrum

Fisksätra med Fisksätra centrum är den mest internationella kommundelen i Nacka och har den största mångfalden. Fisksätra är en “mogen” förort där många med utländsk bakgrund kom för någon generation sedan och har sett barn och barnbarn växa upp här.

Ursprungligen ingick Fisksätra ursprungligen i Erstavik på 1500-talet men antagligen har trakten redan bebotts under vikingatiden som ortnamnet och förhistoriska gravar visar.

Vad betyder Fisksätra? Sätra eller sättra betyder säter, dvs en bördig skogsäng eller åker i utkanten av en bondgård. Fisk står däremot för att fisket också var bra här.

Fisksätra allé med konstverket Arkitekta skulpturum av Bertil Herlov Svensson
Fisksätra allé med konstverket Arkitekta skulpturum av Bertil Herlov Svensson

När byggdes Fisksätra?

Fisksätra byggdes 1971 – 1974 inom Miljonprogrammet. Hyreshusrn suppfördes och som förvaltades av dåvarande kommunala bostadsbolaget Nackahem.

1996 sålde Nackahem höghusområdet till Stena Fastigheter AB som omgestaltade innergårdarna på 1990-talet och senare renoverade balkonger och fasader.

Idag har Fisksätra c:a 8.000 invånare. Runt 6.500 bor i 30 hyreshus med 2600 lägenheter vid Fisksätra Centrum. Ytterligare 1.000 bor på Fiskarhöjden, Båthöjden och Fågelhöjden. Lännbohöjden ska också bebyggas.

Blomsterprakt i Fisksätra
Blomsterprakt i Fisksätra

Hur är det att bo i Fisksätra?

Vi som bor här tycker att här är som en by – även om inte alla känner alla, så känner de flesta igen varandra och kan hitta någon koppling sinsemellan.

Vi i Nackalistan vill utveckla och stärka denna kommundel ytterligare, varsamt och i samråd med de boende.

Ungdomar med olika bakgrunder tar en paus från skolan
Ungdomar med olika bakgrunder tar en paus från skolan (bild: kat wilcox on Pexels.com)

Ge fiskisboende mer inflytande när det byggs nytt

Stena Fastigheter har planer på att bygga ut Fisksätra med fler lägenheter på parkeringsplatserna. Detta bör ske i nära samråd med människorna som redan bor här, utan att förstöra det unika med vårt bostadsområde och det som präglar trakten.

Nackalistan hade föredragit att Stena Fastigheter börjat med att planera de södra parkeringarna, där de nya byggnaderna inte blir lika iögonfallande som på de norra parkeringarna mittemot Saltsjöbanan. Det här är ett välplanerat område som borde bevaras. Likaså borde också naturen i orten skyddas.

Rusta upp Fisksätra Centrum

Fisksätra Centrum måste rustas upp och moderniseras med mer service så att den blir mer attraktiv för besökare och så att fler affärsidkare vill hyra lokaler där. Kommunens närvaro bör öka i form av ett medborgarkontor med bland annat socialtjänst och vägledning in i arbetslivet.

Samtidigt vill vi inom Nackalistan att närpolisen kommer tillbaka till Fisksätra för att öka tryggheten.

Ort till Ort demonstrerar i Fisksätra mot Stena fastigheter
Nätverket Ort till Ort demonstrerar mot Stena fastigheters planer för Fisksätra

Stötta Fiskis kultur- och föreningsliv!

Nackalistan vill att kommunen överlåter Villa Kaprifol till lokala föreningslivet. Folkets Hus som varje år anordnar den mycket uppskattade Internationella Festen behöver också långsiktiga lokaler centralt i Fisksätra.

Området förtjänar egna skolor

Ett samhälle som Fisksätra behöver sammanlänkande ställen som skolor och förskolor, där barnen lär känna varandra och växer upp tillsammans. Först lades högstadiet i Fisksätraskolan ned 2011, sedan lades hela skolan ned med kort varsel våren 2019.

Nu sätter många sitt hopp till att Viktor Rydbergskolan ska lyckas att driva skolan framgångsrikt. Men inte heller stiftelsen Viktor Rydberg har någon mirakelmetod, utan ansåg precis som tidigare (kommunala) skolledningar att det behövdes mer resurser. Majoriteten har gått dem till mötes, men det återstår att se om stödet blir långvarigt.

Samtidigt hotas nu gamla Alléskolan (senast Akademiska skolan) att rivas till förmån för bostäder. Marken är såld till fastighetsbolaget Rikshem som skulle uppföra hyresrätter men som inte verkar bli av.

Där finns dock skyddsrum vars funktion nu måste lösas eller ersättas på något sätt. Och med tanke på mängden barn behöver denna kommundel ha åtminstone två skolor. 

Fisksätra sporthall i Nacka kommun
Fisksätra sporthall i Nacka kommun

Nackas nya simhall borde ligga här

Sedan marinan byggdes ut med 500 nya båtplatser i närheten av den befintliga stranden på Fisksätra holme har oro väckts över kvaliteten på badvattnet och botten.

Nackalistan anser det självklart att Fisksätraborna ska ha goda badmöjligheter. När simhallsfrågan var på agendan sommaren 2015 var Nackalistan det parti i kommunfullmäktige som arbetade mest intensivt med opinionsbildningen.

Vi tycker att det är naturligt att simhallen ska ligga i här där 8.000 personer skulle få gångavstånd, där det är nära till tåg- och bussförbindelser, samt där folkhälsan verkligen behöver ett lyft. Dessutom bor det väldigt många barn och vuxna i Fisksätra som inte är simkunniga. De skulle gynnas av närheten till badet.

En simhall i Fisksätra stöddes bland annat av Stena gastigheter, Hyresgästföreningen samt av museet Hamn. Tyvärr förlorade förslaget med en enda röst i Nacka kommunfullmäktige i september 2015.

Inte heller ersättningsbassängen förlades hit, utan även den ligger i närheten av det gamla Näckenbadet. Nu är simhallsfrågan åter aktuell sedan Tagehus, den entreprenör som vann kommunens upphandling, beslutat att dra sig ur avtalet om offentlig-privat-samverkan (OPS). De fick inte banklån.

Kan det vara för att banken också insåg att tomten där Näckenbadet ligger är osedvanligt olämplig för att bygga en simhall på, och att det därför blir svårt att få god ekonomi i verksamheten?

Vi i Nackalistan förvånas över den kortsiktighet som präglat styrande Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna + stödpartiet Miljöpartiet) syn på simhallsfrågan. Vi vill att frågan lyfts upp på agendan igen. Gör om och gör rätt!

Även badplatsen på Holmen behöver förbättras.

Hamn i Fisksätra
Medborgare föreslog en bastubadklubb i Fisksätra

Nackalistans senaste initiativ för Fisksätra