Pressmeddelanden

Här hittar du i datumordning pressmeddelanden från Nackalistan:

Nackalistans mål och budget 2024 för Nacka kommun

Nackalistans budget 2024 för Nacka kommun möjliggör bland annat höjd skolcheck, höjd äldrecheck, kulturhus på västra Sicklaön, mötesplatser för äldre i Fisksätra och övriga kommundelar, närpoliser, en återstart av Naturskolan,…

Svindersberg exploatering läggs på is

Exploateringen av grönområdet Svindersberg mellan Finntorp, Sickla och Alphyddan läggs på is. Planen var att bygga bort den uppskattade naturmiljön med flerfamiljshus, parkeringsgarage i berget och asfalterade parkeringsytor. Nu planeras…