Svindersberg exploatering läggs på is

Exploateringen av grönområdet Svindersberg mellan Finntorp, Sickla och Alphyddan läggs på is. Planen var att bygga bort den uppskattade naturmiljön med flerfamiljshus, parkeringsgarage i berget och asfalterade parkeringsytor. Nu planeras bara kontorsbebyggelse längs med Värmdöleden i norr.

Vi i Nackalistan har tillsammans med andra engagerade Nackabor på Sicklaön i bland annat nätverket Rädda Svindersberg fört en kamp under lång tid. Nackalistan har lyft de höga naturvärden som finns här, och hur viktigt området är för den biologiska mångfalden i kommunen samt för närboendes rekreation.

Styrande Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna), Socialdemokraterna och Miljöpartiet förklarade i Naturskyddsföreningens valenkät 2022 att de är för en exploatering av Svindersberg.

Finntorp, Svindersberg och Nackareservatet sedda från Trolldalen på Henriksdalsberget
Finntorp, Svindersberg och Nackareservatet sedda från Trolldalen på Henriksdalsberget

Svindersberg – uppskattat av Finntorps barnfamiljer

Nu ger det resultat. Traktens barn får ha kvar sitt lek- och strövområde, och boende på t ex Becksjudarvägen kan få ett andrum och fortsätta ha picknick här.

Vi är otroligt glada för att det moderatledda minoritetsstyret i kommunen, efter att vi i åratal lyft miljöfrågan, nu äntligen börjar betona naturvärden vid planläggning. Vi känner att vårt arbete för minskad exploatering och mer skyddad natur ger resultat.

Mikael Carlsson, oppositionsråd
Becksjudarvägen bakom Svindersberg i Finntorp
Becksjudarvägen bakom Svindersberg i Finntorp

Stor biologisk mångfald på Svindersberg

Nätverket Rädda Svindersberg har belyst den biologiska mångfalden i området och hur viktigt området är för flera känsliga arter, vilket bidrar till att kommunen backar från exploateringen av naturen. Det här visar hur viktigt det är med engagerade människor och att det faktiskt går att påverka kommunens beslut.

Från Nackalistans sida har vi ofta lyft områdets betydelse, nu senast i en motion om att instifta Svindersvikens naturreservat som togs upp i kommunfullmäktige 15 maj.

Jag började engagera mig i nätverket Rädda Svindersberg när att jag förstod att hela naturen runt Svindersviken med Trolldalen, Ryssbergen och södra Finnberget är hotad av exploatering. Jag och grannarna i Finntorp är glada över att vi nu verkar ha nått fram med våra krav att bevara det här värdefulla natur- och rekreationsområdet.

Konstantinos Irina, fullmäktigeledamot
Mikael Carlsson, oppositionsråd, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Mikael Carlsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Oppositionsråd
Bor i Boo.
Tel. 073-0659786
mikael.carlsson@nacka.se

Läs mer…

Konstantinos Irina, ledamot i Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Konstantinos “Trolldalen” Irina

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Ledamot i Nackalistans styrelse
Chef för digital kundupplevelse.
Bor i Saltsjöqvarn
konstantin.irina@gmail.com

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: