Partiet

Nackalistan bildades 2005. Partiet fick 11,2 % av rösterna dvs. sju mandat i kommunalvalet 2022 och är därmed tredje största parti i Nacka kommun. Caroline Dickson är vår partiordförande och Mikael Carlsson är vårt oppositionsråd.

Nackalistan grundas 2005

Året var 2005. Allt fler Nackabor upplevde att kommunen inte lyssnade på dem i många frågor:

  • I stadsplanefrågor uppfattade många Nackabor att man körde över boende i planprocessen.
  • Det fanns också stark kritik mot att kommunen tvingade småhusägare att betala hundratusentals kronor för befintliga vägar som de boende redan hade betalat för.
  • Närpolis och fältassistenter försvann och det socialt förebyggande arbetet lades ned.

Detta och mycket annat ledde till att Nackalistan bildades. Viktigt var att partiet skulle vara oberoende av de etablerade riksdagspartierna som inte svarade upp mot behoven på det lokala planet i kommunen.

De etablerade partierna försökte placera in Nackalistan på den traditionella höger-vänsterskalan, men de har till dags dato inte lyckats med detta.

Nackalistan har vuxit i varje val

Nackalistan ställde för första gången upp i kommunvalet 2006 och fick två mandat i kommunfullmäktige. Sedan dess har Nackas lokala parti vuxit med ett till två mandat i följande kommunalval för att 2022 bli Nackas tredje största parti efter M och S:

valårmandatav möjliga mandat
2006261
2010361
2014461
2018561
2022761

Vi har gjort skillnad även i opposition

Nacka kommun styrs sedan över 50 år av Moderaterna i samarbete med andra borgerliga partier. Nackalistan är därför välbehövligt som ett alternativ som driver lokala frågor utan att tillhöra något block i rikspolitiken.

Nackalistan har trots sin oppositionsroll gjort skillnad i många frågor, som till exempel:

  • att få närpolis och socialt förebyggande arbete tillbaka
  • öppna ett kulturhus i Älta
  • uppmärksammandet av slöseriet kring Danvikslösen
  • bevarande av Saltsjöbanan
  • engagemang för bevarande och skydd av natur- och rekreationsområden som Ryssbergen, Trolldalen, Svindersberg, Skuruparken m.m.

Bevakar kommuninvånarnas intressen

Vi har blåst i visselpipan mot kommunens bluffsvar i en miljöenkät, stadshusskandalen, fogdefasoner mot småhusägare, slöseri med skattemedel, brister i underhåll av fastigheter och VA-nät samt ledning, styrning och i den demokratiska processen.