Bli medlem i Nackalistan

Som medlem i Nackalistan stöttar du vår politik för ett bättre Nacka. Du bestämmer själv hur ofta och hur mycket du vill delta.

Du som är medlem i Nackalistan har rätt till följande:

  • Få våra medlemsutskick med aktivitetskalender och information om pågående politiska initiativ.
  • Delta i medlemsmöten, styrelsemöten, möten inför kommunfullmäktige m.m.
  • Komma med tankar och idéer vilka frågor vi ska driva i Nackas kommunfullmäktige, nämnder, utskott och bolag.
  • Rösta på Nackalistas årsmöten där vi väljer styrelse, politiska sekreterare m.fl.
  • Anmäla intresse för att kandidera för Nackalistan eller representera Nackas lokala parti i kommunens nämnder, utskott och bolag.
Samarbete är bäst
Samarbete är bäst (Photo by fauxels on Pexels.com)

Välj ditt engagemang

Att bli medlem innebär att du får alla våra medlemsutskick och kan välja att delta så mycket eller lite som du önskar.

Årsavgiften är 100 kr. För mer information, mejla info@nackalistan.se