Omsorg och stöd – snåla inte inom Nacka socialtjänst!

Nacka socialtjänst behöver många kommuninvånare stöd & hjälp ifrån. Då måste verksamheten riggas efter de nya förutsättningarna. Att snåla här kostar ofta betydligt mer i framtiden.

Det ska vara enkelt att kontakta Nacka socialtjänst och de digitala tjänsterna får gärna utvecklas, men det mänskliga mötet måste alltid vara i fokus. Bemötandet ska präglas av professionalism och humanism med ett positivt framtidsperspektiv.

Nacka socialtjänst hjälper kommuninvånare genom hela livet (photo of person using wheelchair)
Nacka socialtjänst hjälper kommuninvånare genom hela livet (bild: Marcus Aurelius on Pexels.com)

Missbruk, våld, spelberoende eller svårigheter att få jobb eller bostad måste hanteras i samverkan mellan sociala myndigheter och individen. Våld mot vuxna eller barn får inte förekomma, sådana förövare måste ställas inför rätta och få behandlande insatser.

Ett aktivt kontaktarbete ska finnas för att motverka rekrytering av personer i Nacka till terrororganisationer. Hedersförtryck ska bekämpas genom utbildningsinsatser i samband med t ex SFI-studier.

Förbättra personalvården inom Nacka socialtjänst

Det har varit en alldeles för hög personalomsättning inom Nacka socialtjänst de senaste åren, med en närmast krisartad situation. Det får inte fortgå eftersom det kostar stora pengar och i värsta fall liv. Verksamheten behöver kontinuitet, trygghet, professionalism och en arbetsglädje som gör att personalen stannar.

Nackalistan vill utreda möjligheten att erbjuda socialsekreterare 80 procents arbetstid med full lön efter att de har arbetat i tre år inom verksamheten i Nacka. Detta för att motivera personalen att stanna och bidra till långsiktighet i Nacka socialtjänst. Finansiering görs genom en kraftigt successivt minskad rekrytering av konsulter.

Med satsning på förebyggande åtgärder, långsiktig hållbarhet och minskad social utslagning skapas goda sociala miljöer i Nacka.

Erbjud utbildning och praktik

Det har varit en relativt låg arbetslöshet i kommunen vilket är mycket positivt.

Det blir en utmaning med den fortsatta utvecklingen av arbetstillfällen då konjunkturen går ned så ett större fokus behöver läggas på att erbjuda fler utbildnings- och praktikvägar för fler.

Kommunen bör starta eget bostadsbolag

Ett annat stort hinder för god miljö för alla i Nacka är bristen på bostäder för dem med lägre inkomster. Nackalistan vill att kommunen på nytt startar ett eget bostadsföretag som ett viktigt verktyg för att skapa ett gott boende för fler som vill bo eller bo kvar i Nacka.

Nackalistans initiativ inom omsorg & stöd

Laddar in …

Något gick fel. Ladda om sidan och/eller försök igen.