Alliansen + Miljöpartiet röstar mot naturreservat runt Svindersviken

På Nacka kommunfullmäktige röstade Alliansen med stödpartiet MP samt Socialdemokraterna emot Nackalistans motion om att utreda ett naturreservat runt Svindersviken.

Naturen runt Svindersviken inklusive Trolldalen på Henriksdalsberget, Ryssbergen, Svindersberg i Finntorp och södra Finnberget hotas av exploatering:

  • Detaljplanen för Ryssbergen har redan vunnit laga kraft.
  • Den delen av Trolldalen närmast Henriksdalsringen vill Alliansen och Miljöpartiet exploatera inom detaljplanen för Henriksdalsbacken som nu är på granskning efter samråd.
  • Södra Finnberget ska exploateras inom detaljplanen för Södra Finnberget och detaljplanen för Gäddviken. Samråd hålls hösten 2023 och hösten 2024.
  • Planerna att exploatera Svindersberg pausas men kan återupptas igen.
  • Naturen på Kvarnholmen har minskats till en skogsdunge på östra udden.
  • Naturen på Alphyddan har minskats när tre studentboenden byggdes för några år sedan.

Med den här motionen försökte Nackalistans ledamöter Konstantinos Irina och Lina Olssons att bevara och förstärka de gröna sambanden runt viken.

Positivt är att Länsstyrelsen också ser behovet av att skydda Svindersvik genom att byggnadsminnesförklara gården och marken runtom.

Konstantinos Irina talar för ett naturreservat runt Svindersviken
Konstantinos Irina talar för ett naturreservat runt Svindersviken

Att skydda den kvarvarande naturen runt Svindersviken skulle spara värdefull grönska till framtida generationer, men även vara ett viktigt bidrag för att bevara biologisk mångfald.

Dessa gröna öar i bebyggelsen utgör livsmiljö för många hotade och rödlistade arter som fladdermöss, och är en viktig korridor för t ex eklevande arter från Djurgården att kunna spridas ut mot Värmdö.

Miljöpartiet mot att skydda naturen

Tyvärr röstade Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna), deras stödparti Miljöpartiet och Socialdemokraterna mot att utreda inrättandet av ett naturreservat runt Svindersviken.

Samtidigt demonstrerade utanför Nacka stadshus natur- och miljövänner för ett naturreservat.

Här ser ni resultatet av voteringen: Rött = ja till naturreservat, Grönt = nej till naturreservat
Konstantinos Irina, ledamot i Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Konstantinos “Trolldalen” Irina

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Ledamot i Nackalistans styrelse
Chef för digital kundupplevelse.
Bor i Saltsjöqvarn
konstantin.irina@gmail.com

Läs mer…

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: