21 september: Demonstrera mot exploateringen av Trolldalen

Välkommen 21 september, klockan 18:00 till nätverket Bevara Trolldalens demonstration mot exploateringen av denna fantastiska skog mellan Henriksdal och Finnboda. Trolldalens mest bostadsnära och tillgängliga del (c:a 1 ha 8 ha) hotas av exploatering trots att 1600 boende, miljö- & hembygdsföreningar har under samrådet för Henriksdalsbacken lämnat ett yttrande mot exploateringen av skogen. Egentligen hadeFortsätt läsa “21 september: Demonstrera mot exploateringen av Trolldalen”

Pollinering i Nacka: Nackalistan kräver plan för pollinering

En plan för pollinering kräver Nackalistan i en motion eftersom det är dåligt med surr i Nackas trädgårdar & grönområden. Insekter för pollinering saknas. Vad menas med pollinering? Pollinering kallas det när vildbin, getingar, humlor, steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor, skalbaggar och andra insekter överför pollen mellan blommor så att växterna kan befruktas och fortplantas.Fortsätt läsa “Pollinering i Nacka: Nackalistan kräver plan för pollinering”

Svindersberg exploatering läggs på is

Exploateringen av grönområdet Svindersberg mellan Finntorp, Sickla och Alphyddan läggs på is. Planen var att bygga bort den uppskattade naturmiljön med flerfamiljshus, parkeringsgarage i berget och asfalterade parkeringsytor. Nu planeras bara kontorsbebyggelse längs med Värmdöleden i norr.

Nackalistan vill göra Svindersviken till naturreservat inkl Trolldalen & Ryssbergen

Naturen runt Svindersviken blir allt mindre och fragmenterad, inte minst i Ryssbergen, Trolldalen, Finntorp, södra Finnberget och östra Kvarnholmen. Nackalistan vill därför instifta ett sammanhängande naturreservat. Populärt rekreationsstråk Svindersviken är ett populärt rekreationsområde med en strandpromenad, rokokogården Svindersvik (som förvaltas av Nordiska museet) och fyra båtklubbar. Tiotusentals medborgare på västra Sicklaön med Henriksdal, Finnboda, Finnberget,Fortsätt läsa “Nackalistan vill göra Svindersviken till naturreservat inkl Trolldalen & Ryssbergen”