Nackalistans mål och budget 2024 för Nacka kommun

Nackalistans budget 2024 för Nacka kommun möjliggör bland annat höjd skolcheck, höjd äldrecheck, kulturhus på västra Sicklaön, mötesplatser för äldre i Fisksätra och övriga kommundelar, närpoliser, en återstart av Naturskolan, fotbollsplaner och idrottskluster på Järlahöjden samt idrottspark i Sickla.

Jämfört med Alliansen satsar Nackalistan
+ 23 miljoner kronor mer på utbildning
+ 13 miljoner kronor mer på sociala insatser
+ 8 miljoner kronor mer på våra äldre
+ 8 miljoner mer på kultur

Den nuvarande ekonomiska politiken är oansvarig. Alliansen skjuter kostnaderna för miljardprojekten på framtiden, till våra barn och barnbarn. Vi befinner oss i en svår ekonomisk situation med hög inflation. Istället för att som Alliansen sänka skatten så behåller vi nuvarande skattenivå, en av Sveriges lägsta. Vi väljer att prioritera att bibehålla så mycket av den service och trygghet som Nackaborna har rätt att förvänta sig. 

I Nacka har flera jättelika bygg- och infrastrukturprojekt påbörjats, till exempel Mötesplats Nacka. Projekten finansieras genom utförsäljning av Nackabornas gemensamma mark och välfärdsfastigheter samt  med lånade pengar, detta i en tid med stigande räntor. Istället för att forcera fram ständigt nya kostsamma och svåröverskådliga projekt är det dags att minska byggandet för att undvika att Nacka byggs sönder.

Nackalistan motsatte sig tidigareläggandet av Skurubroprojektet då detta förutsatte broavgifter. Bron blev trots detta försenad, men avgifterna blev kvar. Vi fortsätter att verka för att broavgiften avskaffas.

Kommunens invånare måste få en rimlig chans att sätta sig in i planerade projekt och delta i utvecklingen av vår kommun och vår gemensamma framtid. Att minska byggandet stärker såväl demokratin som ekonomin. Långsiktiga och hållbara beslut ska utgå från Nackabornas behov samt hänsyn till miljö, klimat samt vår unika natur och kulturarv. 

Alla stora byggprojekt som pågår samtidigt har förvandlat stora delar av Nacka till en byggarbetsplats. Begränsad rörlighet och försämrad livsmiljö medför ökad stress för många Nackabor i vardagen. Ändå har knappt 20 % av de bostäder som Nacka kommun åtagit sig att bygga färdigställts. Alliansens politik riskerar att leda till decennier av byggkaos.

Det finns en klausul i tunnelbaneavtalet som innebär att Nacka kan frångå avtalets krav på 13 500 nya bostäder på Sicklaön. Att utlösa klausulen påverkar inte tunnelbaneavtalet i övrigt. Kostnaden för att inte uppfylla byggkravet är att kommunen går miste om ränteintäkter under tio år. Vi vill ha en nystart i Nacka där invånarna har möjlighet att vara delaktiga.

Vi vill ha bostäder med närhet till idrott och kultur, och där känsliga grönområden bevaras. Nacka ska vara ett samhälle där familjer vill leva och låta sina barn växa upp.

Nackalistan är det enda parti som har sagt nej till att höja upp Saltsjöbanan på en bro mellan Finntorp och Sickla station. Detta till en kostnad som idag tros landa på minst  1 miljard kronor nästan lika mycket som Nackas hela insats i tunnelbaneprojektet. Underlagen till detta dyra projekt är tunna och nyttan högst oklar.

Dessutom riskerar Saltsjöbanan att bli avstängd i ytterligare ett antal år.
Att slopa upphöjningen påverkar inte Saltsjöbanans modernisering, ny vagnpark och utökade turtäthet, eftersom Region Stockholm ansvarar för och finansierar dessa åtgärder. Utan upphöjningen minskar kommunens utgifter och vi slipper ytterligare byggkaos, det möjliggör mer angelägna investeringar. 

Allianspartierna “storsatsar på skolan”. I 2024 års budget höjer de anslagen till skola och utbildning med 117 miljoner kronor. Nackalistan höjer anslagen till skola och utbildning med 140 miljoner kronor. Vi förstärker skolchecken med 10 miljoner kronor mer än vad Alliansen gör i sin så kallade “storsatsning”. Detta för att ge bättre förutsättningar för att öka lärartätheten samt för att kunna behålla duktiga och engagerade lärare. 

Vi vill lyfta ut moms och hyra ur skolchecken för att tydliggöra hur stor del av skolchecken som faktiskt går till utbildning. Det är extra viktigt eftersom hyrorna har ökat kraftigt de senaste åren och slukar en allt större del av många skolors resurser. Vi vill även omfördela pengar från skolchecken till likvärdighetsresursen för att skapa en mer rättvis och behovsbaserad resursfördelning mellan skolorna. 

Vi vill behålla både Saltängens och Duvnäs skolor som enskilda skolenheter, då båda dessa skolor har ett bra elevunderlag.

För kontakt och frågor ring Mikael Carlsson 0730-65 97 86 eller mejla mikael.carlsson@nacka.se

Nackalistan mål & budget för Nacka kommun 2024
Mikael Carlsson, oppositionsråd, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Mikael Carlsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Oppositionsråd
Bor i Boo.
Tel. 073-0659786
mikael.carlsson@nacka.se

Läs mer…

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: