Pressmeddelande: Kommunalt ägande av Myrsjö simhall är det ansvarsfulla alternativet

En av Nackalistans grundpelare sedan start är att vi fokuserar på nytta och kostnad för kommuninvånarna i stället för driftsform. Vi har därför tittat på för- och nackdelar med olika ägande- och driftsformer för Myrsjö simhall i Boo.

Vår slutsats är att det på lång sikt är bättre att äga än att hyra simhallen för kommunen. Att hyra en lokal eller en fastighet kan vara väldigt bra om man ska använda den under en kort tid och kan ge en flexibilitet som ägandet har svårt att matcha.

Man kan göra en liknelse att visst är det smidigt att hyra en bil där någon annan står för service och reparationer, men när det gäller så lång tid som 33 år så skulle nog ingen ekonom föreslå att man ska hyra framför att äga. Detsamma gäller badhus.

Mikael Carlsson, oppositionsråd Nackalistan
Visionsbild för Myrsjö simhall från Nacka kommun och Hemtag
Visionsbild för Myrsjö simhall från Nacka kommun och Hemtag

På Lidingö där man just nu håller på att bygga ett nytt bad har kommunen valt att äga fastigheten men upphandla driften. Nackalistan delar Lidingö kommuns åsikter och önskar att Nacka kommun lyssnar in argumenten för att gå tillväga på detta sätt. Det finns heller inget som hindrar att kommunen låter bygga simhallen innovativt och miljövänligt.

Vi i Nackalistan anser, som många andra, bland annat SKR (Sveriges kommuner och regioner) att det ofta blir dyrare för skattebetalarna i längden när privata aktörer bygger, äger och driver, jämfört med om kommunen gör det själv

Kristina Granlund, ledamot kommunfullmäktige Nackalistan


Sammantaget så kan vi inte ställa upp på denna sell-and-lease back-lösning som majoriteten föreslår, det är ett rent resursslöseri med skattebetalarnas pengar. Därför anser Nackalistan att det enda ansvarsfulla för kommunen är att själva äga simhallen.

Mikael Carlsson, oppositionsråd, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Mikael Carlsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Oppositionsråd
Bor i Boo.
Tel. 073-0659786
mikael.carlsson@nacka.se

Läs mer…

Kristina Tina Granlund, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Kristina “Tina” Granlund

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilekonom, researcher.
Bor på Sicklaön.
Tel. 070-6435794
kristina.granlund@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: