Hela Ryssbergen måste skyddas

Positivt att naturreservatet i Ryssbergen blir av, men samtidigt kommer de mest tillgängliga delarna av denna orörda gammelskog att bebyggas. Naturreservatet kommer främst att bestå av de otillgängliga delarna som blir kvar efter bebyggelsen.

Kartan nedanför visar vilka delar av Ryssbergen som kommer exploateras (grönt streck) som gör att kvarvarande Ryssbergen tappar djup och blir till en tunn landremsa söder om Svindersviken.

Gröna linjen på kartan visar vilket område som ska exploateras

Nackalistan har konsekvent kämpat för att bevara HELA Ryssbergen. Den är en viktig del i det regionala gröna sambandet med en lång lista på rödlistade & fridlysta arter.

Vi har även lagt en motion om att bilda ett sammanhängande naturreservat (se bilden nedanför) runt Svindersviken med Ryssbergen, Trolldalen, Svindersberg och södra Finnberget. Samtliga hotas av exploatering.

Blå linje markerar naturområden runt Svindersviken som borde bli naturreservat
Konstantinos Irina, ledamot i Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Konstantinos “Trolldalen” Irina

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Ledamot i Nackalistans styrelse
Chef för digital kundupplevelse.
Bor i Saltsjöqvarn
konstantin.irina@gmail.com

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: