Finnberget: Lös trafik & buller när 1900 bostäder byggs

På södra Finnberget, Gäddviken och Hästholmssundet ska 1900 nya bostäder byggas. Sanering av mark & vatten, trafiksituationen, buller från Värmdöleden m.m. är några viktiga punkter som måste lösas.

Utsikt från Finnberget mot Gäddviken och Finntorp

“Nackalistan ställer sig positiv till planerna på stadsbyggnadsprojektet på södra Finnberget, i Gäddviken och i sundet mellan Finnboda och Kvarnholmen”, säger Lina Olsson, ledamot i Nacka kommunfullmäktige.

Att sanera marken, bygga bostäder och en förskola samt tillgängliggöra stränderna runt Svindersviken genom bl.a. en strandpromenad och en badbrygga är väldigt bra. Men det förutsätter att

  • nytillkommen bebyggelse samspelar med äldre bebyggelse t.ex. genom att den placeras och planeras på sådant sätt att befintliga bostäders utsikt påverkas så lite som möjligt.
  • grundliga saneringar av mark och vatten görs och att allmänna anläggningar ska förläggas i rena massor. Detta ska särskilt gälla den förskolegård som skall finnas, där det är av extra vikt att tillse att det inte finns några föroreningar. I samband med sprängningar kan miljögifter som ligger i sprickor i berget komma upp till ytan och det är viktigt att dessa tas omhand på ett bra sätt så de inte kommer ut i naturens samt att en noggrann kontroll görs efter sprängningsarbeten för att kontrollera att inga miljögifter kommit fram.
  • trafiksituationen utreds idag. Dels är det köbildning på Kvarnholmsvägen, och fortkörning vid skolor som Finnboda förskola och Ebba Brahe skolan. Dels är turtätheten för bussar upp till Finnberget mycket begränsad. Även om många i området väljer att transportera sig med cykel så är det viktigt att infrastrukturen i området gör det möjligt för bussar och bilar att ta sig fram på ett fungerande sätt.
  • möjligheten till bullerdämpande åtgärder för väg 222 (Värmdöleden) som idag är ganska störande i området utreds inom detaljplansarbetet.

Nackalistan tycker också det är viktigt att man under planarbetet belyser barn och ungas möjlighet till lekytor, lekplatser samt tillgången på idrottsplatser och fotbollsplaner. “Även kulturlokaler som exempelvis bibliotek på Kvarnholmen behöver utredas”, tillägger Konstantin Irina, ledamot i Nacka kommunfullmäktige.

Konstantinos Irina, ledamot i Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Konstantinos “Trolldalen” Irina

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Ledamot i Nackalistans styrelse
Chef för digital kundupplevelse.
Bor i Saltsjöqvarn
konstantin.irina@gmail.com

Läs mer…

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: