Pollinering i Nacka: Nackalistan kräver plan för pollinering

En plan för pollinering kräver Nackalistan i en motion eftersom det är dåligt med surr i Nackas trädgårdar & grönområden. Insekter för pollinering saknas. Vad menas med pollinering? Pollinering kallas det när vildbin, getingar, humlor, steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor, skalbaggar och andra insekter överför pollen mellan blommor så att växterna kan befruktas och fortplantas.Fortsätt läsa “Pollinering i Nacka: Nackalistan kräver plan för pollinering”

Mål och budget för 2023

Nackalistans budget för 2023 innebär höjd ambition inom miljö och klimat, minskad stadsbyggnad/markexploatering samt ökad välfärd. Nackalistans budget för Nacka kommun kan: För att kunna göra det höjer vi kommunalskatten med 20 öre till 18:18%, vilket ändå innebär en sänkning jämfört med skattesatsen i Nacka förra året (2021 var den 18:23%).

Nackalistans syn på samverkan mellan Miljöpartiet och Alliansen

I valet 2022 förlorade Alliansen sin knappa majoritet och det fanns för första gången på decennier en unik möjlighet för Nacka att få ett nytt styre utan Moderat dominans. Nackalistan försökte tillsammans med andra partier, bland dem Miljöpartiet (MP), hitta vägar för ett nytt styre för Nacka. Tyvärr valde Miljöpartiet att ingå valteknisk samverkan medFortsätt läsa “Nackalistans syn på samverkan mellan Miljöpartiet och Alliansen”

Värna Nackas grönområden

Vi vill att Nackas grönområden och skogar bevaras för framtiden. De är livsviktiga för människors hälsa och välbefinnande, för biologisk mångfald och för att mildra effekterna av klimatförändringar. Vill du veta mer? Kontakta gärna oss på info@nackalistan.se. Läs mer om vår klimat- och miljöpolitik här.