Våtmarker i Nacka ska restaureras & bevaras

Nackalistan vill restaurera våtmarken vid Trollsjöns naturreservat i Saltsjö Boo och Böle mosse i Gustavsberg. Älta våtmark och Sarvträsk ska bevaras.

Nackalistan har varit pådrivande för inventeringen av Nackas
våtmarker. Vi är även drivande för att de åtgärder som identifierats ska genomföras, och har avsatt extra budget för våtmarker.

Vi vill även att Nackas sjöar ska renas enligt de åtgärdsplaner som redan tagits fram och är positiva till alla initiativ på åtgärder för att lösa detta, som

  • bevarande och återställande av våtmarker som Trollsjön, Älta våtmark och Sarvträsk i Orminge
  • dagvattendammar
  • aluminiumfällning
  • reduktionsfiske
  • olika planteringar
  • gatuträd
  • genomsläppliga ytor
  • och andra åtgärder inom LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten)

Vi ställer oss positiva till idén om ett naturvårdsprogram och driver gärna den frågan. Det är dock viktigare för oss att sjöar och våtmarker verkligen åtgärdas än att fler dokument tags fram utan att något händer.

Sarvträsk i Orminge
Sarvträsk i Orminge

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: