Nacka kommun säljer sina fastigheter & hyr dem tillbaka för dyra pengar

Nacka är en av kommunerna i Sverige som sålt ut flest skolor, äldreboenden och andra samhällsfastigheter till privata aktörer. I många fall hyrs de tillbaka av kommunen i långa avtal. Pengarna används för att finansiera tunnelbanan till Sickla och Forum. 1 miljard kronor går t ex. till omdiskuterade Saltsjöbanan i Sickla utan gediget beslutsunderlag. FyraFortsätt läsa “Nacka kommun säljer sina fastigheter & hyr dem tillbaka för dyra pengar”

Saltsjöbanans upphöjning – miljardprojekt klubbas igenom utan gediget underlag

I en insändare i Nacka Värmdö-Posten påpekar Nackalistan att Moderaterna och de andra tre borgerliga partierna måndag 19 juni kommer rösta igenom upphöjningen av Saltsjöbanan på pelare vid Nacka station som därmed avskaffas.

Skurubron: Nackalistan är mot broavgifter på nya Skurubron

Nya Skurubron är en viktig länk mellan Sicklaön och östra Nacka. Nackalistan har varit emot broavgifter på nya Skurubron väldigt länge. Vad kostar det att åka över nya Skurubron? I avtalet som Nacka kommun och Vägverket (nuvarande Trafikverket) undertecknade 2010, anges en avgiftsnivå på 4 kronor per passage över den nya Skurubron. Passage över gamlaFortsätt läsa “Skurubron: Nackalistan är mot broavgifter på nya Skurubron”

Myrsjö simhall är ett riskabelt experiment med skattepengar

Upplägget med att sälja ut mark och lokaler för att sedan hyra tillbaka dem får Nackas ekonomi att se bättre ut än vad den är. Framtidens nackabor riskerar stegrande hyreskostnader. På kort sikt blir det billigare för skattebetalarna men kostnader skjuts framåt och rådighet över mark går förlorad.

Dyrare i längden låta privat aktör bygga & driva Myrsjö simhall

Självklart borde Orminge/Boo ha fått en simhall för länge sen, och allra helst i Orminge centrum nära kollektivtrafik. Nackalistan sa nej till överlåtelsen av tomten till Hemtag på fullmäktige i måndags pga flera orsaker:

Pressmeddelande: Kommunalt ägande av Myrsjö simhall är det ansvarsfulla alternativet

En av Nackalistans grundpelare sedan start är att vi fokuserar på nytta och kostnad för kommuninvånarna i stället för driftsform. Vi har därför tittat på för- och nackdelar med olika ägande- och driftsformer för Myrsjö simhall i Boo.

Kraftig ökning av biståndsöverklaganden – Nacka sticker ut

År 2020 skedde en kraftig ökning med hela 600 procent av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd. Något som delvis var väntat eftersom pandemin slog till med full kraft från mars 2020. Samtidigt har antalet hushåll som tar emot bistånd i Nacka kommun minskat med 17 %. Hur går det ihop? ”Orsaken till minskningen är kontinuitetFortsätt läsa “Kraftig ökning av biståndsöverklaganden – Nacka sticker ut”