Flyttkedjor är inte lösningen på bostadsbristen

Det var en närmast surrealistisk upplevelse att på fullmäktige höra flera företrädare för den styrande Alliansen hänvisa till flyttkedjor som lösningen på Nackas bostadsförsörjning.

Det saknas belägg i forskningen för att flyttkedjorna når hushåll med låga inkomster eller hushåll som står utanför bostadsmarknaden.

Boverket

Samtidigt står det svart på vitt i såväl Region Stockholms som Länsstyrelsens remissyttrande att flyttkedjor enligt de senaste forskningsrönen inte funkar – och att bostadsbristen inte går att bygga bort. I alla fall inte med den inriktning som byggandet har i Nacka.

Byggen på Nya Gatan i centrala Nacka
Byggen på Nya Gatan i centrala Nacka

Nya visionära sätt att lösa bostadsbristen

Vi behöver nya visionära sätt att lösa det här, plus ett gammalt visionärt sätt – nämligen ett allmännyttigt bostadsbolag. Nacka behöver också fler hyresrätter och mindre bostäder med rimliga hyror, vilket är viktigt också för Nackas företag.

Det är också viktigt att den utbyggnad som sker i kommunen, sker på redan ianspråktagen mark så långt som möjligt, och att bostadsbyggandet präglas av försiktighet och hänsyn till befintliga bostadsområden och grönområden som Ryssbergen mittemot Kvarnholmen, Trolldalen på Henriksdalsberget, Sarvträsk i Orminge och Svindersberg i Finntorp.

Sarvträsk i Fisksätra
Sarvträsk i Orminge

Bra helhet i samsyn med boende

Ny bebyggelse bör så långt som möjligt anpassas efter befintlig bebyggelse vad gäller storlek, karaktär och utformning, och det bör göras en sammanhållen planering i områden som till exempel Björknäs, Orminge och Älta.

En bra helhet ska eftersträvas och en samsyn med boende kring hur områden ska utvecklas. Förskolor, skolor och idrottsytor mm måste också planeras in från början.

Björknäs centrum
Björknäs centrum

Mångfald av upplåtelseformer

Nackalistan tycker att det är positivt med att det finns en mångfald av upplåtelseformer i samtliga kommundelar.

Det är bra att det finns både hyresrätter, bostadsrätter och möjligheter att äga sitt boende så att nackabor får en möjlighet att hitta en bostad och en upplåtelseform som passar just dem.

Vi tycker det är viktigt att ny bebyggelse anpassas efter redan befintlig, vi vill inte se stora flerbostadshus i småhusområden utan tycker att det är viktigt att värna varje områdes unik karaktär. Däremot ser vi gärna möjligheter att hyra boende även i småhusområden.

Under de senaste åren har till exempel antalet uthyrda Attefallshus ökat i flera kommundelar, Nackalistan tycker det är positivt att villaägare har möjlighet att på det här sättet förbättra sin ekonomi samtidigt som vi får en ökad mångfald av upplåtelseformer.

YuSie Rundkvist Chou, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

YuSie Rundkvist Chou

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Psykolog, f.d. journalist.
Bor i Fisksätra.
Tel. 070-9282769
yusie.chou@gmail.com

Läs mer…

Mikael Carlsson, oppositionsråd, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Mikael Carlsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Oppositionsråd
Bor i Boo.
Tel. 073-0659786
mikael.carlsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: