YuSie Rundkvist Chou – ledamot i Nacka kommunfullmäktige

YuSie Rundkvist Chou är ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige. Hon bor i Fisksätra. YuSie är legitimerad psykolog och utbildad journalist. Hon har bland annat jobbat som nyhetsreporter, simlärare, tolk/översättare, egenföretagare och politisk sekreterare.

Förtroendepost(er)

Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för arbete- och försörjning samt dess utskott.

YuSie Rundkvist Chou, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan
YuSie Rundkvist Chou, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Tel 070-928 27 68

Så väcktes mitt politiska engagemang

Mitt politiska intresse väcktes under tonåren med bl a sittstrejker på Kungsgatan mot Dennispaketet, men det riktiga engagemanget och insikten om att jag faktiskt kan och bör bidra till konkret förändring kom när jag upprördes av att den nya simhallen i Saltsjöbaden/Fisksätra skulle fortsätta att placeras i Saltsjöbaden, trots att den låg i glesbebyggt villaområde och långt från kollektivtrafiken.

Dessutom är folkhälsotalen mycket sämre i Fisksätra och många fler där behöver lära sig att simma! Innan dess brydde jag mig inte om kommunpolitiken och tänkte att de styrande nog försöker göra sitt bästa för att fatta beslut som ska gynna flest kommuninvånare och gärna de som har störst behov, men nu förstod jag att så inte är fallet.

Därför är jag med i Nackalistan

Under mitt arbete för simhall i Fisksätra upplevde jag att Nackalistan var det parti som lyssnade mest på faktaargument och som också ställde upp och hjälpte oss helhjärtat när de hade tagit ställning. Jag gillar också att det är ett lokalt och obundet parti med en stark kompass för rättvisa och som arbetar för långsiktig hållbarhet.

Det här brinner jag för

Att motverka klimatkrisen och miljöförstöring är just nu överordnat allt annat, men jag känner även ett starkt engagemang för rättvisefrågor, t ex att minska sociala och ekonomiska klyftor bland våra kommuninvånare. Då är det viktigt med utbildning och nära till bra skolor för barn och unga, samt möjligheter till meningsfull sysselsättning och fritid för alla.

Hyreslägenheter som folk har råd med är viktigt – vi kan inte bara ha en kommun för höginkomsttagare, visserligen ser våra skolresultat väldigt bra ut då (som de gör nu t ex) men det innebär bl a att vi får svårt att rekrytera folk som undersköterskor, vårdare, köksbiträden, förskolelärare, barnskötare etc.

Simundervisning till barn, nyanlända och till vuxna som inte kan simma är en billig livförsäkring som kommuner tidigare tog mycket större ansvar för, men inte gör längre – det skulle jag gärna ändra på i Nacka.