Ny cykelstrategi behövs i Nacka för bättre cykling

Kvinna cyklar

För att uppfylla det kommunala målet om ökad cykling måste Nackas cykelvägar göras breda, raka och säkra samt underhållas året om. Med stöd i en ny cykelstrategi.

Trots avsaknad av nationell standard har Nacka kommun goda kunskaper av hur cykelinfrastruktur ska utformas för att uppfylla detta mål och detta är utförligt beskrivet i det gamla dokumentet.

Nacka kommun har goda kunskaper av hur cykelinfrastruktur ska utformas.

Lina Olsson, ledamot i Nacka kommunfullmäktige

Att linjera strategidokumentet med kommunens övriga styrdokument är bra. Det är dock viktigt att tillse att alla de tekniska kraven på cykelvägarna, till exempel minimibredd, kurvradier och utformning av busshållplatser flyttas över till kommunens Tekniska Handbok.

Smal gång- och cykelbana i både riktningar under Henriksdalsviadukten
Smal gång- och cykelbana i både riktningar under Henriksdalsviadukten

Bättre cykelbanor vid nybyggnation, t.ex. på Kvarnholmen

Dessutom så måste kommunen bli bättre på att efterfölja kraven vid planering och anläggning av cykelinfrastruktur. Inte minst i samband med nybyggnation så måste de tekniska kraven på cykelinfrastruktur medtas i detaljplaner och exploateringsavtal.

Annars måste kommunen bygga om cykelbanorna för kommunala skattepengar, efter att gatumarken överlåtits från exploatören. Kvarnholmsvägen mellannHenriksdal och Kvarnholmen på Sicklaön ett exempel på där denna process inte fungerat tillfredsställande och standarden på cykelbanorna inte tillnärmelsevis uppfyller cykelstrategin. Något som exempelvis Cyklistbloggen och andra har påpekat.

Kvarnholmsvägen är ett exempel på att denna process inte fungerat tillfredsställande.

Konstantinos Irina, ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Skyltdjungel på cykelbanan på Kvarnholmen
Skyltdjungel på cykelbanan på Kvarnholmen

Cykelfrämjandets Cyklistvelometern 2022

I Cykelfrämjandets Cyklistvelometern 2022 (pdf) hamnade Nacka kommun på plats 7 av landets 16 kommuner med över 100 000 invånare, vilket gav betyget C.

Nacka kommuns resultat i Cyklistvelometern 2022
Nacka kommuns resultat i Cyklistvelometern 2022

Nacka stack ut negativt jämfört med andra stora kommuner och nationellt på frågan om prioritering av cykeltrafik i korsningar samt kvalitén på existerande cykelvägnät.

Konstantinos Irina, ledamot i Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Konstantinos “Trolldalen” Irina

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Ledamot i Nackalistans styrelse
Chef för digital kundupplevelse.
Bor i Saltsjöqvarn
konstantin.irina@gmail.com

Läs mer…

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: