Erstavik : Kommunen borde föra dialog om avverkningshotade skogen

Ägaren av natur- & friluftsområdet Erstavik vill avverka delar av Erstaviken i Nacka trots höga naturvärden. Nackalistan vill att kommunen för en dialog med ägaren om att undvika avverkningen. Erstavik är ett skogs-, jordbruks- och fastighetsförvaltningsföretag i vars ägor ingår Erstaviksskogen – ett unikt naturområde i Nacka som har fått status som riksintresse för naturvård,Fortsätt läsa “Erstavik : Kommunen borde föra dialog om avverkningshotade skogen”