Kraftig ökning av biståndsöverklaganden – Nacka sticker ut

År 2020 skedde en kraftig ökning med hela 600 procent av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd. Något som delvis var väntat eftersom pandemin slog till med full kraft från mars 2020. Samtidigt har antalet hushåll som tar emot bistånd i Nacka kommun minskat med 17 %. Hur går det ihop? ”Orsaken till minskningen är kontinuitetFortsätt läsa “Kraftig ökning av biståndsöverklaganden – Nacka sticker ut”