Kraftig ökning av biståndsöverklaganden – Nacka sticker ut

År 2020 skedde en kraftig ökning med hela 600 procent av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd. Något som delvis var väntat eftersom pandemin slog till med full kraft från mars 2020.

Samtidigt har antalet hushåll som tar emot bistånd i Nacka kommun minskat med 17 %. Hur går det ihop?

”Orsaken till minskningen är kontinuitet i personalstyrkan som möjliggjort förändrade och mer effektiva arbetssätt där rätten till bistånd bedöms på mer rättssäkra grunder”, enligt Arbets- och företagsnämnden (AFN) som är ansvarig för ekonomiskt bistånd i Nacka kommun.

Överklaganden ökade med 280 %

Något som också sker, delvis bakom kulisserna då det inte är något som AFN redovisar – är att även antalet överklaganden har ökat lavinartat. 2020 var 153 mål uppe i förvaltningsrätten vilket är en ökning med 280 procent från 2019. Uppenbarligen har många upplevt att de fått ett felaktigt beslut.

Nacka sticker ut i Stockholmsregionen med dessa siffror. Övriga kommuner har i stället haft färre överklaganden 2020.

Även i grannkommunen Värmdö har överklagandena tvärtom minskat – hur kan det komma sig att två olika kommuner med en relativt likartad befolkningssammansättning, drar så pass olika slutsatser vad gäller beviljanden om ekonomiskt bistånd? Under pandemitider dessutom, när det tveklöst är fler som har blivit arbetslösa och i behov av akut ekonomiskt stöd?

14 sidor lång ansökningsblankett

Nackalistans Kristina Granlund som har gjort granskningen, påpekar också att blanketten som ska fyllas i för ansökan är 14 sidor lång. Som jämförelse är ansökningshandlingarna i Värmdö och Danderyd på två sidor.

“Även för mig som är van vid myndighetskontakter är det svårt. För någon som inte är lika van, kanske inte kan svenska, eller har ett funktionshinder är det nästan omöjligt”, säger Kristina Granlund.

Kristina Tina Granlund, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Kristina “Tina” Granlund

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilekonom, researcher.
Bor på Sicklaön.
Tel. 070-6435794
kristina.granlund@nacka.se

Läs mer…

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: