Pollinering i Nacka: Nackalistan kräver plan för pollinering

Tapetserarbi i Trolldalen

En plan för pollinering kräver Nackalistan i en motion eftersom det är dåligt med surr i Nackas trädgårdar & grönområden. Insekter för pollinering saknas.

Vad menas med pollinering?

Pollinering kallas det när vildbin, getingar, humlor, steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor, skalbaggar och andra insekter överför pollen mellan blommor så att växterna kan befruktas och fortplantas.

Pollinatörerna belönas med nektar och pollen som föda. Så pollinering behövs för att både inskter och växter överlever respektive de som lever på dessa insekter och växter.

Pollinatörer pollinerar både vilda växter och kulturväxter i lantbruket.

Vad hotar pollineringen?

Sett till hela Sverige är 270 av våra vilda biarter på väg att försvinna då stora arealer ängsmark har försvunnit. Även användningen av växtskyddsmedel dödar många pollinatörer.

Klimatförändringarna är ännu ett hot mot våra pollinerande insekter. När dessa hotas, hotas också pollineringen och produktionen av mat. Utan pollinerare skulle det inte finnas fungerande och stabila ekosystem.

Solitärbi i Trolldalen hjälper till i pollinering
Solitärbi i Trolldalen hjälper till i pollinering

Pollineringsprogram bör brytas ut

Kommunstyrelsen precis beslutat att ta fram ett uppdaterat miljö- och klimatprogram för Nacka kommun. Nackalistan känner då att pollineringen nu bör brytas ut och ett eget pollineringsprogram bör göras.

Pollinering i Trolldalen - humla
Humla i Trolldalen

Sterila gräsmattor & exploaterad natur

Nacka består till stor del av utbredda villaområden med villatomter där artfattiga gräsmattor får breda ut sig. Gräsmattor är ofta en steril miljö och bidrar inte med föda till våra pollinerande insekter.

I Nacka exploateras dessutom grönytor och naturen får ge vika när Nacka förtätar och bygger stad, vilket sätter ytterligare press på den biologiska mångfalden. Några exempel är Ryssbergen, Svindersberg i Finntorp, Trolldalen på Henriksdalsberget, södra Finnberget och Sarvträsk i Orminge.

En utarmning av biologisk mångfald går att motverka – men Nacka behöver en plan!

Kålfjäril på Bariberget i Saltsjöqvarn
Kålfjäril på Bageriberget i Saltsjöqvarn

Vad kan kommunen göra för pollinerare?

Exempel på vad som kan göras för att stötta pollineringen i Nacka är:

  • En informationsinsats till hushållen om våra pollinerares betydelse, inte minst för våra fruktträd, och vad nackaborna kan göra själva
  • Utskick av en fröpåse till alla Nackas småhusägare tillsammans med anvisningar hur man kan låta några kvadratmeter av gräsmattan växa till en äng som främjar pollinerande insekter
  • En tävling för skolor och förskolor där de får bygga insektshotell
  • Tillse att samtliga parker och andra grönytor planeras och anläggs med tanke på pollinerande insekter och den biologiska mångfalden
  • Skötsel av alla kommunala kant- och brynzoner, diken och planteringar med samma mål som ovan
Strimsporre på Bageribacken i Saltsjöqvarn
Strimsporre på Bageribacken i Saltsjöqvarn

Motion om pollinering

Nackalistan har nu lämnat in en motion om pollinering till Nacka kommunfullmäktige. Mot bakgrund av detta föreslår Nackalistan att kommunfullmäktige beslutar att:

  • kartlägga dagsläget med pollinerande insekter och behovet av åtgärder
  • ta fram en kommunal pollineringsplan för hela kommunen med förslag på åtgärder (till exempel dem som nämns ovan)
Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Kristina Tina Granlund, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Kristina “Tina” Granlund

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilekonom, researcher.
Bor på Sicklaön.
Tel. 070-6435794
kristina.granlund@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: