Myrsjö simhall är ett riskabelt experiment med skattepengar

Liten pojke simmar

Upplägget med att sälja ut mark och lokaler för att sedan hyra tillbaka dem får Nackas ekonomi att se bättre ut än vad den är. Framtidens nackabor riskerar stegrande hyreskostnader. På kort sikt blir det billigare för skattebetalarna men kostnader skjuts framåt och rådighet över mark går förlorad.

Det pågår ett experiment i Nacka vars konsekvenser är svåra att överblicka. Kommunen låter privata aktörer bygga nytt eller köpa och renovera skolor och andra välfärdslokaler som sedan hyrs tillbaka, ofta under 20 eller 30 år.

Senaste i raden är simhallen i Myrsjö där nybildade HemTag AB har köpt mark av kommunen och ska bygga och driva anläggningen, ett kontrakt på 33 år. 

Att hyra en lokal eller fastighet kan vara fördelaktigt om den ska användas en kort tid. När det gäller en simhall som ska fungera i 50 år och där man låser in sig i ett långt hyresavtal överväger nackdelarna.

Andra kommuner vill äga sina simhallar

I andra kommuner runt Stockholm, som Täby och Lidingö, väljer man att äga de simhallar som byggs. Kanske har de förstått det som många av oss redan vet; att det oftast är billigare att äga själv än att hyra, i alla fall på lång sikt.

En av NL:s grundpelare är att vi fokuserar på nytta och kostnad för kommuninvånarna. Det är fördelaktigt att välfärdslokaler som ska stå under lång tid ägs av kommunen — alltså oss alla nackabor ihop. 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) rekommendationer ska långsiktiga hyresavtal bokföras som så kallad finansiell leasing och tas upp som en skuld i kommunens balansräkning. RKR:s rekommendationer har en stark ställning, och den som inte följer dem bryter mot god redovisningssed och därmed mot bokföringslagen.

Kommunen döljer kostnader

En anledning till att kommuner som Nacka väljer att inte redovisa långsiktiga hyror som man ska, och därmed försöker dölja skulder och hålla nere räntekostnader, kan vara att de tror sig få bättre finansiell rating. 

Om detta fungerar är tveksamt, säkert är att ratingen inte är gratis. Ratingföretaget Standard & Poor har visserligen gett Nacka högsta kreditvärdighet flera år i rad, något kommunledningen gärna skyltat med. Men en kommun är en mycket säker långivare som inte kan gå i konkurs och bör därför ändå ha en hög kreditvärdighet. Troligen handlar det snarare om marknadsföring av de som styr kommunen. 

Mikael Carlsson, oppositionsråd, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Mikael Carlsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Oppositionsråd
Bor i Boo.
Tel. 073-0659786
mikael.carlsson@nacka.se

Läs mer…

Kristina Tina Granlund, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Kristina “Tina” Granlund

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilekonom, researcher.
Bor på Sicklaön.
Tel. 070-6435794
kristina.granlund@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En tanke på “Myrsjö simhall är ett riskabelt experiment med skattepengar

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: