Överlåtelse av tomten för Myrsjö badhus i Boo återremitteras

Det blev en majoritet för återremiss på Nacka kommunfullmäktige 20 februari om överlåtelse av tomten där Myrsjö badhus ska byggas. Oppositionen inkl. Nackalistan vill ha en ekonomisk jämförelse av vad kostnaden blir om kommunen bygger och äger badet.

Styret brukar tyvärr behandla återremisser ytterst nonchalant. Vi får se hur den här har utvecklats till nästa fullmäktige 20 mars.

En majoritet röstade för en återremiss

Nackalistan vill ha,bättre beslutsunderlag

Bra att det äntligen blir en simhall i Boo, men det är också viktigt att se till att skattebetalarna får maximal verksamhet för varje krona.

En simhall är bland det dyraste en kommun investerar i. Då behöver vi politiker få så bra beslutsunderlag som möjligt där fördelar och nackdelar med att en privat entreprenör bygger, äger och driver jämförs med för- och nackdelar kring att kommunen äger marken och simhallen.

Om 30–50 år är den här marken ännu mer värdefull. De utredningar som har gjorts, bland annat av SKR, visar att det oftast blir mer ekonomiskt fördelaktigt att kommunen bygger, driver och äger sina välfärdslokaler själv.

Det ger också en större rådighet för kommunen att behålla ägandet. I de kalkyler som görs antas ofta att restvärdet av en välfärdsfastighet är noll när hyreskontraktet med den privata aktören går ut. Men i realiteten finns ett värde både i byggnaden och själva marken, som inte de kalkyler som görs tar hänsyn till.

Vi vill se en utredning där olika parametrar belyses, som till exempel den långsiktiga ekonomin för kommunen. Jämför till exempel med Huddinge kommun som lät göra en genomarbetad ägarutredning. Utan en klargörande utredning kan vi inte stödja överlåtelsen.

YuSie Rundkvist Chou, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

YuSie Rundkvist Chou

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Psykolog, f.d. journalist.
Bor i Fisksätra.
Tel. 070-9282769
yusie.chou@gmail.com

Läs mer…

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: