Mål och budget för 2023


Nackalistans budget för 2023 innebär höjd ambition inom miljö och klimat, minskad stadsbyggnad/markexploatering samt ökad välfärd.

Nackalistans budget för Nacka kommun kan:

  • öka resurser till skola och förskola, med färre barn i varje grupp
  • förbättra äldreomsorgen
  • storsatsa på idrott med fotbollsplaner och idrottshallar i centrala lägen
  • erbjuda fritidsklubb för barn som inte längre får vistas på fritidshem
  • instifta Skuruparkens och Svindersvikens naturreservat (Trolldalen, Svindersberg, Ryssbergen, södra Finnberget)
  • minska stadsbyggnad och annan exploatering i Nacka för att bevara grönområden, minska trafiken och undvika skenande kommunala skulder
  • införa en ny miljönämnd med ansvar för miljö- och klimatarbetet och kommunens totala koldioxidbudget

För att kunna göra det höjer vi kommunalskatten med 20 öre till 18:18%, vilket ändå innebär en sänkning jämfört med skattesatsen i Nacka förra året (2021 var den 18:23%).

Nackalistans budget för 2023

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: