Fokus på framkomligheten, medan tid är!

I januari aviserade den styrande Alliansen i Nacka plötsligt att bostadsmålet skulle halveras. Den höga byggtakten som Nackalistan kritiserat från början skulle därmed dämpas rejält.

Nackalistan välkomnar nyheten, men är kritisk mot tystnadskulturen som präglar Nacka kommuns ledning. Ingenting av det här hade vi i oppositionen fått veta, trots att vi i Nackalistan ställt frågor om bland annat den vikande bostadsmarknaden så sent som i höstas.

Det strider mot demokratiska principer som ska gälla i vårt samhälle, där även en politisk opposition ska kunna få ärliga svar på sina frågor.

Infrastrukturen behöver hänga med

Vad gäller själva sakfrågan ser vi dock stora möjligheter nu med att INTE bygga i värdefulla naturmiljöer som Trolldalen, Ryssbergen och värdefull kulturmiljö som Birka.

Dessutom ser vi nu att det finns en chans för infrastrukturen att hänga med så att det inte behöver uppstå samhällsekonomiskt och klimatmässigt förödande köer i trafiken.

Nu när Nackalistans politik att dämpa byggtakten har fått gehör finns möjlighet till:

  • Fler infartsparkeringar
  • storsatsning på kollektivtrafik (bussar och båtar)
  • fler direktbussar in till stan från olika delar av Nacka
  • smart prioritering av byggandet med framkomlighet i fokus
Bilkö i på Värmdöleden i Henriksdal
Bilkö i på Värmdöleden i Henriksdal

Lämna ett svar

%d