Lamin Jatta Modigh – ledamot i Nacka kommunfullmäktige

Lamin Jatta Modigh är ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige. Han är uppväxt i Fisksätra. Lamin jobbar som kommunikatör.

Förtroendepost(er)

Ledamot i kommunfullmäktige och kulturnämnden samt i Nackalistans styrelse.

Lamin Jatta Modigh, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan
Lamin Jatta Modigh, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Så väcktes mitt politiska engagemang

Jag har länge varit intresserad av politik, om än inte på just partipolitisk nivå. Som för många andra i min generation blossade dock engagemanget upp kring Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010. Det fick mig att läsa på mer om samhällsfrågor, vad folk i allmänhet känner att de saknar, och vad partierna har att erbjuda. Efter valet 2014 började jag även fundera på att engagera mig partipolitiskt.

Därför är jag med i Nackalistan

Jag har länge känt mig besviken på den politik som har förts i Nacka. Den styrande majoriteten ser inte till alla invånares bästa och har gång på gång ignorerat högljudda röster i mindre resursstarka kommundelar.

Nackalistan tror däremot på en rättvis politik, vi bryr oss om hela Nacka och verkar för alla invånares intressen. Exempel på detta är vår kamp mot orättvisa vägavgifter, arbetet för en mer rättvis spridning av kultur- och idrottsanläggningar och för mer öppenhet i kommunens nämnder och styrelser.

Det här brinner jag för

Jag brinner för rättvisa oavsett bakgrund, och detta inkluderar naturligtvis möjligheten för alla att få en bostad med rimlig yta och till rimligt pris, kollektivtrafik som når så många som möjligt, likvärdig kommunal service för invånare i hela kommunen, med mera.