Skutviken i Skogsö naturreservat är (tillfälligt?) räddad

Skutviken i Skogsö naturreservat öster om Fisksätra vid Lännerstasundet är räddad, i alla fall för den här gången.

Småbåtsvarvet i Skutviken har funnits sedan 1930-talet. Varvet hette tidigare Stäkets varv men kallas idag för Skutviken varv.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september var en tomträttsupplåtelse för hamn- och varvsverksamhet i Skutviken uppe för beslut.

Skogsö naturreservat
Skogsö naturreservat

Inte längre småskaligt träbåtsnickeri

Det gällde en marina som skulle innebära bland annat 200 båtplatser i vattnet, 100 på land samt en parkeringsplats för 60-talet bilar.

Detta är något helt annat än den småskaliga träbåtsnickeri i kulturhistoriska byggnader som var den ursprungliga tanken att bevara när naturreservatet instiftades. De tre gamla faluröda båthallarna med slipers som fungerade som torrdockor och träbåtssnickeri revs redan 2012.

Där de stod är det idag en naturstrand. De kvarvarande röda träbodarna är idag helt förfallna och bortom räddning.

Marina i Skutviken på Skogsö i Nacka

Nackalistan ifrågasätter behovet av marina i Skutviken

Nackalistan har starkt ifrågasatt lämpligheten att anlägga en marina på skyddad mark i ett naturreservat. Det finns andra platser som är mer lämpade för en marina, t ex Saltsjö Pir som ligger på detaljplanerad mark avsedd för hamn- och varvsverksamhet gränsande till Skogsö naturreservat.

Det finns dessutom marinor i närheten som nu planeras att läggas ned för att istället bygga bostäder på marken, t ex Jaktvarvet och Morningside marina.

Marina i Skutviken på Skogsö i Nacka

Avslag för marinan eftersom finansiering saknas

Nackalistan yrkade därför avslag när ärendet var uppe i kommunstyrelsen den 4 september.

I kommunfullmäktige fick ärendet en oväntad vändning när Alliansen i Nacka med Moderaterna i spetsen kovände och yrkade avslag. Anledningen var att det aktiebolag som skulle driva marinan och kommunen skulle ingå tomträttsavtal med inte lyckades hitta en finansieringslösning till arrendet och sina åtaganden.

I nuläget finns därför inga förutsättningar för att ingå det nya tomträttsavtalet med bolaget. Det innebär i sin tur även att dispensen från strandskyddet, som går ut i november 2023, sannolikt kommer att falla. En ny dispensansökan krävs om det ska uppföras nya byggnader på platsen i framtiden.

Skogsö i Nacka

Nackalistan vill återställa naturstranden i Skutviken

Nackalistan kommer att verka för att återställa marken till naturstrand, rekreation, gärna föreningsverksamhet samt om möjligt bevarande av de kulturhistoriska byggnaderna.

Vår ledamot Lina Olsson lyfte fram Saltsjöbadens Naturskyddsförenings Vision Skutviken som med lite anpassning bör kunna realiseras.

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: