Nackalistan vill inrätta idrottsråd

Järla sporthall

Nackalistan ställer sig bakom motionen om att inrätta ett idrottsråd i Nacka. Det finns ett stort behov för kommunen att förbättra sin dialog med idrottsföreningarna.

Inte minst med Rädda Nackaidrotten som vill inrätta en idrottspark i Sickla.

Fritidsnämnden skulle gynnas av att kunna remittera frågor till ett idrottsråd för att inhämta idrottsföreningarnas synpunkter. Detta skulle leda till bättre beslutsunderlag.

Kommunen har idag fem olika råd:

  • naturvårdsrådet
  • näringslivsrådet
  • seniorrådet
  • tillgänglighetsrådet
  • Nacka kommuns brottsförebyggande råd (BRÅ).

Ett sjätte råd för idrottslivet, som underställs fritidsnämnden, vore välbehövligt.

Mikael Carlsson, oppositionsråd
Mikael Carlsson, oppositionsråd, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Mikael Carlsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Oppositionsråd
Bor i Boo.
Tel. 073-0659786
mikael.carlsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: