Museet HAMN borde fortsatt användas för kultur

Trots upprepade varningar från kulturinstitutioner och vädjanden från representanter för museet HAMN och Leksaksmuseet, så har kommunen nu beslutat att lägga ned museet HAMN.

Museum Hamn öppnade 1 juni 2014 som Sveriges första slagfältsmuseum. Syftet var att tillgängliggöra platsens historia, framförallt efter de arkeologiska undersökningarna som genomförts i närområdet 2004 – 2010.

Museet Hamn berättade om nordiska kriget

Undersökningarna resulterade i c:a 1300 fynd. Majoriteten är från 1719 då det pågick ett slag i slutskedet av nordiska kriget under de så kallade rysshärjningarna. 60 000 ryska soldater var på väg mot Stockholm för att bränna ner huvudstaden till grunden. Men de stoppades av de numerärt underlägsna svenska karolingerna.

Museet höjdes upp som något efterlängtat och ett lyft för Fisksätrabor men har tyvärr tyngts av kroniskt låga besökssiffror. Det går att ifrågasätta hur mycket själ och engagemang som lagts ned av dels av Nacka kommun, dels de upphandlade aktörerna, för att marknadsföra Museet Hamn mot olika relevanta målgrupper, till exempel skolklasser, hembygdsföreningar, seniorföreningar, utländska turister m.fl.

Nu, när beslutet om att avveckla Museet Hamn i Fisksätra ändå tagits, så vill Nackalistan återupprepa förslaget om att de tömda lokalerna fortsatt ska användas för kulturella verksamheter.

Fisksätra i Nacka
Fisksätra i Nacka

Fisksätra Folkets Hus behöver Museet Hamns lokaler

Fisksätra Folkets Hus uppehåller sig fortfarande i tillfälliga lokaler – kan åtminstone delar av verksamheten förläggas till de tidigare museilokalerna? Lokalerna skulle även kunna byggas om och upplåtas för mindre kulturverksamheter och föreningar.

Hur som helst är det av största vikt att Museet HAMN ersätts av något som i ännu högre grad är Fisksätraborna till gagn, och ur ett större perspektiv självklart hela Nacka.

Lamin Jatta Modigh, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lamin Jatta Modigh

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Ledamot i Kulturnämnden
Kommunikatör.
Bor i Ektorp.
lamin.jattamodigh@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: