Nackas almar vaccineras på Nackalistans initiativ

Almen är utrotningshotad. Den drabbas av almsjuka: en svampsjukdom som kväver almen. Nu vaccineras Nackas almar på initiativ av Nackalistan.

I almar finns ett stort antal bakterier och svampar, så kallade endofyter. De orsakar inte synliga symptom, men kan påverka trädens försvar mot skadegörare. Vaccinet är helt ofarligt, men triggar och stimulerar trädets eget immunförsvar.

Själva vaccinationen utförs med en stor spruta. Sprutan körs in och injicerar vaccinet i trädet flera gånger med cirka tio centimeters mellanrum. Vaccinet till trädet fungerar ungefär på samma sätt som vaccin för människor. Det handlar om att motverka sjukdomen med hjälp av i almen naturligt förekommande svampar.

Nackalistan föreslog program för vaccinering

Vi ansåg att kommunen bör identifiera större almar i parkmiljö som är viktiga att bevara, och starta ett vaccinationsprogram för dem. Spridningen av almsjukan skulle då motverkas och arten få ett bättre skydd.

När almsjukan slår till måste dessutom träden tas ner så fort som möjligt – till stora kostnader – för att stoppa spridningen. Vaccinering skulle bespara kommunen en rejäl slant för att ta bort samt att återplantera träd. Nedtagning av en alm i privat trädgård kan kosta så mycket som 40.000 kr innan skattereduktion.

Ett vaccinationsprogram av almar skulle därmed rädda stora vackra träd, bidra till biologisk mångfald genom att rädda almen som art samt spara pengar och arbete, då såväl kommunen som medborgare slipper fälla sjuka träd och ombesörja återplantering av nya träd.

Nackalistan lämnade därför ett initiativ till natur- och trafiknämnden där vi efterfrågade att kommunen

  • inventerar större almar på kommunal parkmark
  • vaccinerar dessa träd emot almsjuka

Första almen vaccinerades våren 2023

En enig natur- och trafiknämnd biföll politikerinitiativet om att inventera almbeståndet på centrala platser i kommunen och att lägga till de träd som uppfyller tjänsteskrivelsens kriterier till befintligt vaccinationsprogram för almar. Läs mer i Nacka Värmdö Posten

I Nacka vaccinerades första almen våren 2023. Det var den stora almen mellan Nacka kyrka och Värmdövägen i Finntorp på Sicklaön som behandlades.

Trädet har en central roll i landskapsbilden och tester visade att den var frisk så att vaccinering kunde få bra verkan. Trädet står solitärt i en gräsmatta vilket begränsar dess rotkontakt med andra almar.

Lina Olsson, ledamot Nacka kommunfullmäktige, Nackalistan

Lina Olsson

Ledamot i Nacka kommunfullmäktige
Civilingenjör
Bor i Älta.
Tel. 070-6982414
lina.olsson@nacka.se

Läs mer…

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: