Länsstyrelsen: Det går inte att bygga bort Nackas bostadsbehov

På gårdagens möte för kommunstyrelsen avhandlades bl a Nackas bostadsförsörjningsplan som uppdateras varje mandatperiod.

Alla kommuner har enligt lag ansvar att planera för bostadsförsörjningen.
Syftet ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska samrådas med bl.a. Länsstyrelsen och regionen.

Kritik mot flyttkedjor

Länsstyrelsen påpekar att det inte går att bygga bort bostadsbehoven i Nacka eftersom nyproducerade bostäder är för dyra. Länsstyrelsen kritiserar också att Nacka förlitar sig på s.k. “flyttkedjor”, trots att senaste forskningen visar att flyttkedjor sällan når inkomstsvaga grupper, som tex våra unga.

Vad ser du för behov av bostäder i Nacka?

Hur tror du behovet ser ut om 15-20 år?

Publicerad av Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: