Mål och budget för 2021

För år 2021 presenterar Nackalistan en budget där klimatet, välfärden, brottsbekämpning och stadsbyggnad sätts i fokus.

Klimatet, därför att det är vår tids ödesfråga där bekämpning mot klimatförändring måste genomsyra alla nämnder och verksamheter.

Välfärden, därför att det sämre ekonomiska läget annars riskerar att leda till bland annat större barngrupper i förskolan och mindre tid för brukare inom äldreomsorgen.

Stadsbyggnad, därför att kommunen trots en ny, ”robust” genomförandeplan fortfarande inte kommer att åstadkomma en ekonomisk balans.

Nackalistans budgeten hittar du här.

Vår budget handlar bland annat om att:

  • Nacka – på riktigt – ska sträva efter att bli Sveriges bästa miljökommun
  • Skapa bostäder också för dem med tunnare plånböcker
  • Öka Nackamedborgarnas möjligheter att påverka byggplaner
  • Minska droganvändning och social utslagning genom förebyggande satsningar
  • Långsiktigt ha en budget i balans
Blomma på Bageriberget i Saltsjöqvarn
Blomma på Bageriberget i Saltsjöqvarn

Lämna ett svar

%d