Nackalistans mål och budget 2024 för Nacka kommun

Nackalistans budget 2024 för Nacka kommun möjliggör bland annat höjd skolcheck, höjd äldrecheck, kulturhus på västra Sicklaön, mötesplatser för äldre i Fisksätra och övriga kommundelar, närpoliser, en återstart av Naturskolan, fotbollsplaner och idrottskluster på Järlahöjden samt idrottspark i Sickla. Jämfört med Alliansen satsar Nackalistan+ 23 miljoner kronor mer på utbildning+ 13 miljoner kronor mer påFortsätt läsa “Nackalistans mål och budget 2024 för Nacka kommun”