Mål och budget för 2023

Nackalistans budget för 2023 innebär höjd ambition inom miljö och klimat, minskad stadsbyggnad/markexploatering samt ökad välfärd. Nackalistans budget för Nacka kommun kan: För att kunna göra det höjer vi kommunalskatten med 20 öre till 18,18%, vilket ändå innebär en sänkning jämfört med skattesatsen i Nacka förra året (2021 var den 18,23%).