Avtalet om Skurubron måste omförhandlas

Nu sker de första sprängningarna vid bygget av den nya Skurubron. Alliansen tecknade för några år sedan ett avtal med Trafikverket där man valde att bron till två tredjedelar skall bekostas av broavgifter. Detta kommer alltså att bli en dubbelbeskattning av alla som nyttjar bron och som först skall betala för denna bro samt andraFortsätt läsa “Avtalet om Skurubron måste omförhandlas”