Nackalistans kultur- och demokratipris 2022 tilldelas Boo Folkets Hus

Nackalistan har årligen sedan 2008 delat ut ett pris till en förening, nätverk, företag eller person som har gjort en aktuell och relevant insats för demokratin, kulturen eller naturen i Nacka. Nackalistans kultur- och demokratipris instiftades av partiet efter att Nacka kommun slutade att dela ut sitt eget årliga demokratipris. Kommunens demokratipris, som kommunfullmäktige beslutadeFortsätt läsa “Nackalistans kultur- och demokratipris 2022 tilldelas Boo Folkets Hus”

Skriv under för Sickla idrottspark!

Plats för spontanlek och idrott är nödvändiga delar i att bygga stad och samhälle. Istället för att bygga ytterligare bostäder utan plats för rekreation, är det vid sydvästra Plania i Sickla högst lämpligt att istället uppföra en ny yta för sport och idrott enligt förslaget Sickla idrottspark. Nackalistan har gång på gång påtalat det orimligaFortsätt läsa “Skriv under för Sickla idrottspark!”

Nackalistans årsrapport 2021

Under 2021 har vi i Nackalistan fortsatt vårt oförtrutna arbete med att jobba för Nackabornas bästa utan att behöva ta hänsyn till nationella partipiskor eller stelbenta ideologier. Några av våra huvudfrågor 2021:

Nya vagnar till Saltsjöbanan NU!

På 70-talet började de ombyggda tunneltågvagnarna rulla på Saltsjöbanan. Femtio år senare finns det fortfarande inga planer på att helt byta ut dessa tåg, som bullrar och felar mer än någonsin. Nackalistan vill ha nya, moderna och tysta vagnar. De som bor längs med och åker Saltsjöbanan förtjänar bättre. Kontakta oss gärna via info@nackalistan.se

Kraftig ökning av biståndsöverklaganden – Nacka sticker ut

År 2020 skedde en kraftig ökning med hela 600 procent av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd. Något som delvis var väntat eftersom pandemin slog till med full kraft från mars 2020. Samtidigt har antalet hushåll som tar emot bistånd i Nacka kommun minskat med 17 %. Hur går det ihop? ”Orsaken till minskningen är kontinuitetFortsätt läsa “Kraftig ökning av biståndsöverklaganden – Nacka sticker ut”

Värna Nackas grönområden

Vi vill att Nackas grönområden och skogar bevaras för framtiden. De är livsviktiga för människors hälsa och välbefinnande, för biologisk mångfald och för att mildra effekterna av klimatförändringar. Vill du veta mer? Kontakta gärna oss på info@nackalistan.se. Läs mer om vår klimat- och miljöpolitik här.