Pressmeddelande: Christina Ståldal utträder ur Nackalistan

Christina Ståldal som har varit med sedan partiet grundades valde den 31 januari att meddela att hon inte längre vill vara medlem i partiet. Christina har lång erfarenhet från politiken och har representerat Nackalistan i flera nämnder. Hon har även varit sammankallande i Nackalistans valberedning, som vid flera tillfällen varit oenig under den senaste tiden.Fortsätt läsa “Pressmeddelande: Christina Ståldal utträder ur Nackalistan”

Mål och budget för 2023

Nackalistans budget för 2023 innebär höjd ambition inom miljö och klimat, minskad stadsbyggnad/markexploatering samt ökad välfärd. Nackalistans budget för Nacka kommun kan: För att kunna göra det höjer vi kommunalskatten med 20 öre till 18:18%, vilket ändå innebär en sänkning jämfört med skattesatsen i Nacka förra året (2021 var den 18:23%).

Nackalistans syn på samverkan mellan Miljöpartiet och Alliansen

I valet 2022 förlorade Alliansen sin knappa majoritet och det fanns för första gången på decennier en unik möjlighet för Nacka att få ett nytt styre utan Moderat dominans. Nackalistan försökte tillsammans med andra partier, bland dem Miljöpartiet (MP), hitta vägar för ett nytt styre för Nacka. Tyvärr valde Miljöpartiet att ingå valteknisk samverkan medFortsätt läsa “Nackalistans syn på samverkan mellan Miljöpartiet och Alliansen”

Nackalistans ställningstagande om Jaktvarvet, Saltsjöbaden

Nackalistan välkomnar att den styrande majoriteten efter protester från närboende har beslutat att inte gå vidare med den nuvarande detaljplanen för Jaktvarvet i Solsidan, Saltsjöbaden. Vi vill klargöra några punkter, då vi fått många frågor: Nackalistan har sedan länge tagit avstånd från den tänkta planeringen och exploateringen av Jaktvarvsområdet mot bakgrund av de brister ochFortsätt läsa “Nackalistans ställningstagande om Jaktvarvet, Saltsjöbaden”

Quiz: Vad kan du om Nackas politik?

2022-08-05 Känner du till de lokala frågorna som diskuteras i kommunen? Testa dig själv med ett quiz! Här är quizzet för dig som är van att rösta och ganska insatt. Det tar inte mer än tio minuter, och du får kunskap om de beslut som fattats och de politiska partiernas åsikter i olika frågor. KlickaFortsätt läsa “Quiz: Vad kan du om Nackas politik?”

Quiz: Lär dig mer om Nacka och om lokala frågor!

2022-07-18Vad kan du om Nacka och de lokala frågor som det diskuteras kring i kommunen? Med vårt quiz för dig som inte är van att rösta kan du lära dig mer. Det tar inte mer än tio minuter, och du får en bild över de beslut som tagits och de politiska partiernas åsikter i frågorna.Fortsätt läsa “Quiz: Lär dig mer om Nacka och om lokala frågor!”

Hur har det gått för Nacka kommuns bostadsrättsaffärer?

Här kan du ladda ned listan över fastighetsförsäljningar i Nacka 2019 – februari 2022. Analysen som Nackalistan gjort bygger på underlag från enheten för Fastighetsförvaltning på Nacka kommun, som innehåller alla lägenheter sålda under 2019 – feb 2022. Dessa har kopierats in i en excelfil, och därefter kompletterats med genomsnittspriser per kvm för bostadsrätter iFortsätt läsa “Hur har det gått för Nacka kommuns bostadsrättsaffärer?”

Nackalistans kultur- och demokratipris 2022 tilldelas Boo Folkets Hus

Nackalistan har årligen sedan 2008 delat ut ett pris till en förening, nätverk, företag eller person som har gjort en aktuell och relevant insats för demokratin, kulturen eller naturen i Nacka. Nackalistans kultur- och demokratipris instiftades av partiet efter att Nacka kommun slutade att dela ut sitt eget årliga demokratipris. Kommunens demokratipris, som kommunfullmäktige beslutadeFortsätt läsa “Nackalistans kultur- och demokratipris 2022 tilldelas Boo Folkets Hus”

Skriv under för Sickla idrottspark!

Plats för spontanlek och idrott är nödvändiga delar i att bygga stad och samhälle. Istället för att bygga ytterligare bostäder utan plats för rekreation, är det vid sydvästra Plania i Sickla högst lämpligt att istället uppföra en ny yta för sport och idrott enligt förslaget Sickla idrottspark. Nackalistan har gång på gång påtalat det orimligaFortsätt läsa “Skriv under för Sickla idrottspark!”